Tag: Jacob Hederos

Głosowanie w Parlamencie Europejskim
Leśnictwo Międzynarodowe

Parlament Europejski głosował 13 września 2017 o wniosku LULUCF.

Parlament Europejski głosował 13 września 2017 o wniosku LULUCF. Takie uwagi miała 20 marca 2017 Pani Jadwiga Wiśniewska, poseł do Parlamentu Europejskiego w czasie dyskusji nad projektem LULUCF: “Rozwiązania UE muszą zachęcać państwa członkowskie do tworzenia systemu dodatkowych działań w leśnictwie takich jak np. Leśne Gospodarstwa Węglowe. Pozwoli to na uzyskanie nadprogramowych dobrze udokumentowanych jednostek pochłaniania, a co za tym idzie – możliwość sprzedaży dodatkowo pochłoniętych emisji CO2 w postaci jednostek pochłaniania akceptowalnych w ramach wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS) lub ichContinue reading