Przeprosiny dla Oficyny Wydawniczej Oikos oraz DEUTSCHER LANDWIRTSCHAFTSVERLAG GMBH

Dzisiaj otrzymałem od Oficyny Wydawniczej Oikos Sp. z o.o. wezwanie do zaprzestania naruszeń dóbr osobistych wydawnictwa, w którym wzywa się mnie do zawarcia przeprosin na naszym portalu i Facebooku. Z wielką przyjemnością to czynię… 


„Ja, niżej podpisany, Rafał Chudy, przepraszam Oficynę Wydawniczą OIKOS Sp. z.o.o. („Oikos”) za opublikowanie w dniu 2 sierpnia 2020r. w serwisie YouTube filmu „Las polski czy niemiecki?”, stanowiącego pastisz filmu pod tytułem „Upadek”, do którego bezpośrednie odwołania zamieszczono na portalu Facebook oraz Forest Monitor, który to film naruszył dobra osobiste Oikos w postaci dobrego imienia i renomy poprzez porównanie Oikos oraz poszczególnych jej pracowników do niemieckich nazistów, w tym Adolfa Hitlera, dygnitarzy III Rzeszy oraz oficerów SS i Wermahtu”

-dr inż. Rafał Chudy-

Dodaj komentarz