Wotum nieufności wobec Andrzeja Koniecznego Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych

Rada Krajowa Sekcji Pracowników Leśnictwa NSZZ „Solidarność” a także Prezydium Krajowego Sekretariatu Zasobów Naturalnych Ochrony Środowiska i Leśnictwa NSZZ „Solidarność” wyrażają wotum nieufności wobec Andrzeja Koniecznego Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych! Czytajcie dalej… Wotum nieufności wobec … Czytaj dalej Wotum nieufności wobec Andrzeja Koniecznego Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych