Co wiesz o ekonomice leśnictwa i inwestycjach leśnych?

Jakie czynniki mają największy wpływ na wewnętrzną stopę zwrotu (IRR) przy inwestycji w las:

Please select 2 correct answers

Correct! Wrong!

Na obniżenie ekonomicznego wieku rębności może mieć wpływ:

Correct! Wrong!

Jaki wpływ na wartość wewnętrznej stopy zwrotu (IRR) mają poszczególne elementy:

Please select 2 correct answers

Correct! Wrong!

Firma, która prowadzi działalność gospodarczą na zasadzie racjonalnego gospodarowania, oznacza to, że:

Correct! Wrong!

Załóżmy, że liczysz wartość obecną z przychodów równych 25 000 zł oczekiwanych za 20 lat używając stopę procentową równą 3%. Załóżmy, że liczysz nową wartość obecną zakładając, że te same przychody zostaną osiągnięte za 10 lat oraz użyjesz wyższej stopy procentowej. Jaka będzie nowo wyliczona wartość obecna?

Correct! Wrong!

Przyjmowanie jako podstawę rocznego etatu 1/10 etatu dziesięcioletniego nie może mieć miejsca w realiach gospodarki rynkowej, gdyż:

Please select 2 correct answers

Correct! Wrong!

Masz 30 milionów euro gotowych do zainwestowania w aktywa leśne. Który kraj jest najmniej obecnie atrakcyjny aby zainwestować cały kapitał:

Correct! Wrong!

Koszt ekonomiczny to:

Correct! Wrong!

Występowanie negatywnych efektów zewnętrznych w sferze produkcji prowadzi do:

Correct! Wrong!

Jakie mogą być powody, że ceny drewna okrągłego na świecie nie są skointegrowane?

Please select 2 correct answers

Correct! Wrong!

Co wiesz o ekonomice leśnictwa i inwestycjach leśnych?

Niestety, ale ekonomika leśnictwa i inwestycje leśne nie są Twoją najmocniejszą stroną. Musisz się trochę podszkolić...

Gastarbeiterzy

Nie jest źle...praca w leśnictwie czeka 🙂

Nieźle... gratuluję przejścia do drugiego etapu! Prześlij screena z tym wynikiem i zdjęciem na maila rafal@forest-monitor.com, a otrzymasz dwa dodatkowe zadania do rozwiązania, które zostaną wysłane dzisiaj o 20.00.