Stormen som tema tystnade men inte problemen.
Internationellt skogsbruk

Stormen som tema tystnade men inte problemen.

Stormen som tema tystnade men inte problemen. Fyra månader efter den största stormen i det polska moderna skogsbrukets historia, stormen som drabbade nordcentrala Polen 11-12 augusti 2017 och som fällde 8,2 miljoner m3 skog och orsakade skador på 80.000 ha skog har den polska statliga skogsadministrationen Lasy Państwowe fortfarande stora problem att lösa. Ett av dem är definitionen av s.k. energivirke som bör ersätta den gamla normen på icke värdefullt virke. Fortfarande gäller inte den nya definitionen, trots att man började arbeta med den förContinue reading

Uncategorized

Stödmanifestation för miljöminister Jan Szyszko.

Stödmanifestation för den polske miljöministern Jan Szyszko. https://www.facebook.com/wyborcza/videos/10155424003683557/ De 8000 till 9000 anställda i polska statliga skogar Lasy Państwowe deltog igår i en stödmanifestation utanför polska parlamentet Sejmen. Skogsanställda visade sitt stöd för miljöminister Jan Szyszko som står emot EU-domstolens beslut att Polen ska betala böter på ungefär en miljon kronor om dagen ifall Lasy Państwowe inte slutar med avverkningen i Bialowieza-skogen. Det här är första gången EU-domstolen tar till böter för ett land i en sådan här fråga, eftersom tidigare förbud mot avverkningen inteContinue reading

Skogvaktaren Konrad

Ers Excellens Konrad Tomaszewski, generaldirektör för polska statliga skogar Lasy Państwowe.

Ers Excellens Konrad Tomaszewski, generaldirektör för polska statliga skogar Lasy Państwowe. Vi skogvaktare anställda av Ers Höghet hörde att Ers Nåd planerar att öppna speciella köttbutiker med viltkött från våra skogar och till att börja med en som ska ligga i Ers Excellens residens, kontorsbyggnaden vid Grojeckagatan i Warszawa. Senare ska Excellensen öppna några till, vid regionala direktioner för sina statliga skogar i Olsztyn, Radom och Katowice, sägs det. Butikerna ska inte gå med vinst, sade Ers Höghet, de ska bara marknadsföra varorna och uppfostraContinue reading

Gengasdrift
Skogvaktaren Konrad

Det polska hållbara, välbalanserade och mångfunktionella (HVM) skogsbruket och gengasdrift.

Det polska hållbara, välbalanserade och mångfunktionella (HVM) skogsbruket och gengasdrift. Hans Excellens Generaldirektören – vilket ljushuvud han är! Kom till mig, era idioter! ropade Excellensen, sittande bakom sitt imponerande skrivbord. Snabbt! Rör på påkarna, pappskallar! Vilket enfaldigt menageri jag har här på Generaldirektionen! Folkmassan bestående av Hans Excellens biträdande direktörer, avdelningschefer, talskrivare, rådgivare och vanliga dödliga störtade in i hans lyxiga arbetsrum. Hör ni, dumskallar och åsnor! Jag har en idé! Den gamla om butiker med viltkött kan ni glömma och stoppa upp i eraContinue reading

Guds vilja.
Skogvaktaren Konrad

Guds vilja.

Guds vilja. Arbetsmötet i överskogsdistriktet öppnades som vanligt. Överskogvaktaren förklarade för skogvaktarna att de är dumskallar, latmaskar och parasiter, att han kan ersätta tölpar och uslingar som de med hundra andra som bara väntar utanför hans dörr och att han inte gör det av en enkel anledning – för att han vet att de andra är ännu sämre och dummare. Och om ni alla inte blir bättre då kommer jag att skicka er till östfronten, och då menar jag till Bialowiezaskogen, sade överskogvaktaren hotfullt. ArbetsmötetContinue reading

Polska skogsbevakningstjänsten Straż Leśna visar muskler i Bialowiezaskogen.
Internationellt skogsbruk

Polska skogsbevakningstjänsten “Straż Leśna” visar muskler i Białowiezaskogen.

Polska skogsbevakningstjänsten “Straż Leśna” visar muskler i Białowiezaskogen. Den polska statliga skogsförvaltningsorganisationen “Lasy Państwowe” förvaltar 7,6 miljoner ha skog. Som organisation är den inte statsmyndighet, den är inte juridisk person, den representerar Statskassan i sin verksamhet och den är självfinansierad. I sin verksamhet stödjer den sig på Skogslagen (Ustawa o lasach) från 1991. Och skogsförvaltarna åberopar Skogslagen när de talar om plikten att skydda skogen, t.ex. i Bialowiezaskogen, mot granbarkborren. Lasy Państwowe är också en mycket hierarkisk organisation. Den anställer mest i jämförelse med liknandeContinue reading

Vad är det för något som de bråkar om i Bialowiezaskogen?
Internationellt skogsbruk

Vad är det för något som de brakar om i Bialowiezaskogen? Andra delen.

Polska Lasy Państwowe, som statlig skogsförvaltningsorganisation är relativt okänd i Sverige. Den är inte en statsmyndighet, den är inte en juridisk person, den representerar Statskassan i sin verksamhet och den är självfinansierad. Den stödjer sig i sin verksamhet på Skogslagen från 1991. Och skogsförvaltarna åberopar Skogslagen när de talar om plikten att skydda skogen mot granbarkborren. Lasy Państwowe är också en mycket hierarkisk organisation. Den förvaltar 7,5 miljoner ha polska statliga skogar och anställer mest i jämförelse med liknande statliga skogsförvaltningar i EU. Bland 25502Continue reading

Vad är det för något som de bråkar om i Bialowiezaskogen?
Internationellt skogsbruk

Vad är det för något som de bråkar om i Bialowiezaskogen? Första delen.

Vad är det för något som de bråkar om i Bialowiezaskogen? Första delen. Varför kan de inte komma överens med folk, brukar mina polska bekanta här i Sverige fråga mig, eftersom de vet att jag för länge sen jobbade som jägmästare i den polska statliga skogsförvaltningen. Vad menar du med “de” och vad menar du med “folk” ställer jag ibland frågan, men egentligen är den onödig, för alla vet svaret. Som gammal jägmästare inräknas jag automatiskt i “de” och förväntas förklara varför “folk” inte kanContinue reading

Skogvaktarens Konrad tankar om marketing i skogen.
Skogvaktaren Konrad

Skogvaktarens Konrad tankar om marketing i skogen.

Skogvaktarens Konrad tankar om marketing i skogen. En skogvaktare, för att kunna bli omtyckt av sina chefer, måste kunna sälja sitt timmer eller sin massaved, därför tycker Konrad att polacker eller svenskar inte passar för det här yrket. Det finns annat folk som älskar att köpslå, berömma sina varor, sänka priser och använda modern marketingteknik, teknik som redan bönderna i gamla tider kallade för skoj och lurendrejeri. Bäst som skogsfolk passar för närvarande egyptier och indier och bland dem bör Sveaskog eller Lasy Państwowe sökaContinue reading

Den största naturkatastrofen i polska skogens historia.
Internationellt skogsbruk

Den största naturkatastrofen i polska skogens historia.

“Den största naturkatastrofen i polska skogens historia.” Det sade Konrad Tomaszewski, generaldirektör för polska statliga skogar Lasy Państwowe på gårdagens presskonferens. Åskstormen som härjade natten till den 11 augusti 2017 orsakade enorma skador. Beräkningarna pågår fortfarande men tills vidare gäller det 45.000 ha fälld skog och 8,2 miljoner m3. (Lasy Państwowe planerade att avverka 2017 38,5 milioner m3). https://youtu.be/nBWucF8ubVs Den mest tragiska händelsen inträffade i skogen nära byn Suszek, vid staden Chojnice, där scouter hade sitt sommarläger. Två unga flickscouter, 13 och 14 år gamla,Continue reading