Månad: januari 2017

Höga priser på ektimmer i polska ekskogar.
Nyheter

Höga priser på ektimmer i polska ekskogar.

Höga priser på ektimmer i polska ekskogar. I centrala Polen, i södra delen av Storpolens vojvodskap ligger Nadleśnictwo Krotoszyn, skogsdistrikt i polska statliga skogar Lasy Państwowe. Där, i vackra omgivningar på 23.000 ha ekskog arrangeras sen 1990 årliga offentliga auktioner på ektimmer –  sågtimmer och fanertimmer. Auktionen pågår, traditionellt, den tredje torsdagen i januari och i år kom tiden till den XXVI:e upplagan. Ektimmer förbereder man på några olika timmerupplag, beroende på kvaliteten. Köparna kan själva bedöma varje stock och lägga ett bud, på enskildaContinue reading

Jägmästare Janusz Rautszko, en renässansmänniska.
Internationellt skogsbruk

Jägmästare Janusz Rautszko, en renässansmänniska.

Jägmästare Janusz Rautszko, en renässansmänniska. Berättelsen om jägmästare Janusz Rautszko, en renässansmänniska, är byggd på intervjun i Radio Koszalin. http://www.prk24.pl/28712155/lesnik-z-dusza-artysty-grazyna-preder Jägmästarens hund. Som jägmästare tycker jag att det ger mig bättre möjligheter att hitta olika teman för mina böcker, bättre än om jag hade varit t.ex. penclubmedlem. Och jag kan skriva mer avslappnat, mer utförligt. Och det är ett stort handikapp för mig. Min hund, Aurus, som du ser här på bilden, umgicks med mig, här på kontoret, nästan varje dag under 11 år. HanContinue reading

Visenter i Tyskland? Nein, danke.
Naturvård

Visenter i Tyskland? Nein, danke.

Visenter i Tyskland? Nein, danke. Alla älskar visenter… På sistone har alla i Polen börjat älska visenter. En visent gullar man med, varenda en vill ha en visent och varenda en vill helst krama ihjäl en visent. Men hur är det med det älskade vilda djuret någon annanstans i Europa? T.ex. i Tyskland? Dags till några fakta. Miljöminister Miljöminister Jan Szyszko föreslog i en skrivelse till Europaparlamentet, den 13 september 2016, att Polen skulle gärna hjälpa andra västeuropeiska länder med återinförande och bevarande av hotade och skyddadeContinue reading

Skogvaktaren Konrad

Skogsfirma direkt från helvete!

Skogsfirma direkt från helvete! Till slut, i början av året, avslutades den årliga upphandlingen av skogstjänster i överskogsdistriktet Nadleśnictwo Garłacze. Och överskogvaktarens beslut drev skogvaktare Konrad till djupa förtvivlan. Skogsfirman som samarbetade med Konrad under flera år, det hållbara skogsbruket till ära, gick till botten som Titanic. Girighet och penningbegär… Anledningen var, enligt överskogvaktaren, girigheten och penningbegäret hos ägaren till firma. Han krävde såna pengar att hans offert kunde man visa upp som klassisk exempel på snikenhet och vinningslystnad. Enligt överskogvaktaren. Upphandling vanns av skogsfirman Bareja,Continue reading

Naturvård

Visenter: återintroductions-och bevarandeprojekt i Polen.

Visenter: återintroduktions-och bevarandeprojekt i Polen. Återintroduktions- och bevarandeprojekt för visenter i Polen kan man kalla “En stafettpinne av hyckleri i bevarande av skyddade arter”. Först lite om program för visenter. I Polen lever (2015) 1432 visenter. Av dem 1210 stycken lever i det fria. De strövar fritt framför allt i skogarna administrerade av polska statliga skogar Lasy Państwowe och i nationalparker som i Bialowiezaskogen eller i Bieszczady. Visenter lever i flockar bestående av 50 -200 djur och storleken beror på tillgång på föda, antingen iContinue reading

Prima ballerina - Om Generaldirektören.
Skogvaktaren Konrad

Prima ballerina – Om Generaldirektören.

Prima ballerina – Om Generaldirektören. Skogvaktare Konrad drack vodka tillsammans med underskogvaktaren. I och för sig var det ingen ovanlig sysselsättning för dem eller skogsanställda, men den här gången extra klandervärd. För de förtärde sprit på sitt kontor i närvaro av statsvapen, de gjorde det under arbetstid och de drack tillsammans med praktikanten Janek, en känslig ung man hos vilken alkohol orsakade stora brister i uppfattningsförmågan. Generaldirektören I övrigt påverkade vodkan skogvaktaren och underskogvaktaren i en så hög grad att båda två började berömma Generaldirektören.Continue reading

Kampen om den vackra alpbocken.
Naturvård

Kampen om den vackra alpbocken

Kampen om den vackra alpbocken. Administrationen för polska statliga skogar Lasy Państwowe förstör livsmiljö för skalbagge alpbocken Rosaria alpina, alarmerar naturvänner och ekologer från naturföreningen Pracownia na rzecz Wszystkich Istot (Workshop for All Beings). Struntprat! svarar anställda i bieszczadska Lasy Państwowe skogsdistrikter. Alpbocken lever huvudsakligen på bok, men även på andra ädellövträd som alm, ask, avenbok, ek och lind. I Polen finns den framför allt i östra Karpaterna, i Bieszczady bergen och i Beskid Niski. Som art tillhör alpbocken polska nationella rödlistan av arter. Vad säger ekologer?Continue reading

Jakt på visenter
Nyheter

Jakt på visenter Bison bonasus i Polen

Jakt på visenter Bison bonasus i Polen. Jakt på visenter Bison bonasus väcker känslor i Polen. Polska Generalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska (motsvarighet till Naturvårdsverket) har beslutat om jakt på 10 visenter sjuka i tuberkulos . Visenter lever fria, i ett skogsområde Puszcza Borecka (230 km2) i nordöstra Polen och flocken består av 110 djur. Beslut om jakten väcker en våg av protester från naturskyddsorganisationer. Visenter är fridlysta i Polen och har statusen i världen – sårbar VU. Polska statliga skogar Lasy Państwowe som förvaltar Puszcza BoreckaContinue reading