Månad: augusti 2017

Vad är det för något som de bråkar om i Bialowiezaskogen?
Internationellt skogsbruk

Vad är det för något som de brakar om i Bialowiezaskogen? Andra delen.

Polska Lasy Państwowe, som statlig skogsförvaltningsorganisation är relativt okänd i Sverige. Den är inte en statsmyndighet, den är inte en juridisk person, den representerar Statskassan i sin verksamhet och den är självfinansierad. Den stödjer sig i sin verksamhet på Skogslagen från 1991. Och skogsförvaltarna åberopar Skogslagen när de talar om plikten att skydda skogen mot granbarkborren. Lasy Państwowe är också en mycket hierarkisk organisation. Den förvaltar 7,5 miljoner ha polska statliga skogar och anställer mest i jämförelse med liknande statliga skogsförvaltningar i EU. Bland 25502Continue reading

Vad är det för något som de bråkar om i Bialowiezaskogen?
Internationellt skogsbruk

Vad är det för något som de bråkar om i Bialowiezaskogen? Första delen.

Vad är det för något som de bråkar om i Bialowiezaskogen? Första delen. Varför kan de inte komma överens med folk, brukar mina polska bekanta här i Sverige fråga mig, eftersom de vet att jag för länge sen jobbade som jägmästare i den polska statliga skogsförvaltningen. Vad menar du med “de” och vad menar du med “folk” ställer jag ibland frågan, men egentligen är den onödig, för alla vet svaret. Som gammal jägmästare inräknas jag automatiskt i “de” och förväntas förklara varför “folk” inte kanContinue reading

Skogvaktarens Konrad tankar om marketing i skogen.
Skogvaktaren Konrad

Skogvaktarens Konrad tankar om marketing i skogen.

Skogvaktarens Konrad tankar om marketing i skogen. En skogvaktare, för att kunna bli omtyckt av sina chefer, måste kunna sälja sitt timmer eller sin massaved, därför tycker Konrad att polacker eller svenskar inte passar för det här yrket. Det finns annat folk som älskar att köpslå, berömma sina varor, sänka priser och använda modern marketingteknik, teknik som redan bönderna i gamla tider kallade för skoj och lurendrejeri. Bäst som skogsfolk passar för närvarande egyptier och indier och bland dem bör Sveaskog eller Lasy Państwowe sökaContinue reading

Den största naturkatastrofen i polska skogens historia.
Internationellt skogsbruk

Den största naturkatastrofen i polska skogens historia.

“Den största naturkatastrofen i polska skogens historia.” Det sade Konrad Tomaszewski, generaldirektör för polska statliga skogar Lasy Państwowe på gårdagens presskonferens. Åskstormen som härjade natten till den 11 augusti 2017 orsakade enorma skador. Beräkningarna pågår fortfarande men tills vidare gäller det 45.000 ha fälld skog och 8,2 miljoner m3. (Lasy Państwowe planerade att avverka 2017 38,5 milioner m3). https://youtu.be/nBWucF8ubVs Den mest tragiska händelsen inträffade i skogen nära byn Suszek, vid staden Chojnice, där scouter hade sitt sommarläger. Två unga flickscouter, 13 och 14 år gamla,Continue reading