Den största naturkatastrofen i polska skogens historia.

Den största naturkatastrofen i polska skogens historia.

“Den största naturkatastrofen i polska skogens historia.”

Det sade Konrad Tomaszewski, generaldirektör för polska statliga skogar Lasy Państwowe på gårdagens presskonferens.
Åskstormen som härjade natten till den 11 augusti 2017 orsakade enorma skador. Beräkningarna pågår fortfarande men tills vidare gäller det 45.000 ha fälld skog och 8,2 miljoner m3. (Lasy Państwowe planerade att avverka 2017 38,5 milioner m3).
https://youtu.be/nBWucF8ubVs

Den mest tragiska händelsen inträffade i skogen nära byn Suszek, vid staden Chojnice, där scouter hade sitt sommarläger. Två unga flickscouter, 13 och 14 år gamla, omkom och över tjugo blev skadade av fallande träd.
Sammanlagt förolyckades sex personer i stormen.

Störst skogsskador orsakade stormen i regionala skogsdirektionen Torun, i Kujavien-Pommerns vojvodskap med 23.300 ha och över 4 miljoner m3 skog.
“Det är inte sant”, sade Konrad Tomaszewski, att bara monokulturer föll under stormnatten, blandskog drabbades också.Lasy Panstwowes karta över drabbade skogsområden i norra och centrala Polen.

 

Lasy Państwowes karta över drabbade skogsområden i norra och centrala Polen.

 

Konrad Tomaszewski förklarade force majeur i alla drabbade skogsdistrikt. Det betyder rent praktisk att man ska bilda speciella krisgrupper i skogsdistrikten med uppgift att snabbt göra alla vägar tillgängliga, avsluta inventeringen och börja skogsarbetet med liggande skog med nya avtal och villkor för skogsfirmor. Det blir också mycket viktigt att bevaka drabbade skogsområden för att förhindra stölder och det kommer att vara en uppgift för vakttjänsten Straż Leśna.

Förhoppningsvis ska man hinna städa skogen och plantera den nya före 2019-2020.
Drabbade skogsdistrikt införde inträdesförbud till skogsområden tills skogsarbetet avslutats. Men inte bara statliga skogar drabbades. Omkring 20% av 4600 ha tillhörande Bory Tucholskie nationalpark, förstördes. Också privata skogar, men tills vidare vet man inte hur många.

Statliga Lasy Państwowe är en självfinansierad organisation och planerar att genomföra allt skogsarbete på egen hand, utan att belasta Statskassan. “Vi beräknar kostnaderna”, sa direktör Konrad Tomaszewski, “till 1,2 miljarder zł” (2,6 miliarder kr). Lasy Państwowes intäkter 2016 blev 8,05 miliarder zł. (17,7 miliarder kr).
Stormen orsakade stora skador i byarna som ligger i området. Direkt efteråt var 150.000 hushåll strömlösa. Trots intensivt jobb fattas det fortfarande idag, den 16 augusti, ström i 9.000 hushåll.

Men krissituationen skapade samtidigt riktiga hjältar. Som Łukasz Ossowski, en ung ålderman i byn Rytel, den by som var hotad av floden Brdas översvämning p.g.a. brötar av fällda träd. Łukasz Ossowski kunde snabbt organisera hjälp, utan att vänta på myndigheternas agerande. Han öppnade också en sida på Facebook “Solidarni z Rytlem” där han bad om hjälp.
Det fungerade och situationen i Rytel är idag under kontroll.


Bilden: wprost.pl

kartan: Lasy Państwowe

Lämna ett svar