De Polska Nationella Skogarna

De Polska Nationella Skogarna.

De Polska Nationella Skogarna.

-Ers Excellens!
Den äldste av avdelningscheferna störtade in på direktörens kontor utan att följa det obligatoriska skogsprotokollet och de heliga, allmänna reglerna i polska statliga skogar, reglerna som förordar alla underordnade att falla ner platt på tröskeln utan att ens våga se upp på Generaldirektören.

-Ers Excellens! Ministern är på väg!

– Vilken? frågade excellensen efter moget övervägande, trots att hans ansikte blev kritblekt.

-Han som är vår egen! Han som är tillförordnad och fått fullmakt när det gäller oss! – svarade avdelningschefen. – Vad ska vi göra Ers Excellens?!

-Först och främst- Generaldirektören slog näven i skrivbordet- Låt ingen våga kalla mig för Ers Excellens! Lås in de där unga dumbommarna någonstans i en källare, för hela dagen säger de bara: Ers Excellens hit, Ers Excellens dit, Ers Excellens vill kanske ha marshmallows eller ha en kudde i fåtöljen! Man kan dö av det! Vi ska låtsas att allt är som vanligt och normalt!

När den vördnadsfulle besökaren anlände,  hälsades han av Generaldirektören stående i stram givakt och med blommor i handen.

-Vad är det där, blommor?! Är jag en kvinna eller?! morrade den tillförordnad Ministern.

Efter denna obehagliga incident leddes han snabbt till ett festligt inrett konferensrum. Jakthornsblåsarna spelade fanfarer till ära för gästen tills han satte sig i fåtöljen och sa: Jag skäms för er, kolleger! Skäms!! Vilken dålig förvaltning!!

Excellensen visste inte ens vad han skulle  göra. Han ville sparka på en av jakthornsblåsarna men var inte säker på om det skulle hjälpa, särskilt inte när han inte visste vad det var för fel han gjorde.

-Vad hände? frågade han försiktigt.

-Hela vårt land, alla kommuner, län, vaccinationsprogram och liknande tävlar om att markera att allt hos oss är vårt, polskt, nationellt! svarade Ministern.

-Inte tyskt eller från Jerusalem, utan vårt, härstammande som det lokala arvet från våra många patriotiska generationer, ur vårt polska  blod!  Och samtidigt framstår det sunda, polska, katolska, moderna, hållbara, välbalanserade och mångfunktionella, MHVM, polska skogsbruket som ett tillbakariktat och reaktionärt element, utan något nationellt i sitt namn!  Inte heller någon annan hänvisning till hemlandet! Även vattnet är polskt*, och ni, vad är ni?

-Men min Herre, försökte excellensen säga. Vi har ju Statliga i namnet….

-Statliga! Ministern blev  ilsken.

-Det är ingenting! – Det har alltid varit så!  Vi måste ändra det på en gång! Därifrån kommer alla våra problem! Folket, nationen, vet inte om att den har några skogar! Folket, nationen, vet bara att staten har några skogar!  Och folket, nationen identifierar sig inte med staten! Därför föreslår jag att Generaldirektionen ska komma fram med ett initiativ för att ändra namnet till det allmänt accepterade “De polska nationella skogarna”!

-Men alla kommer att tro att det är någon form av nationalparker – excellensen kliade sig i huvudet – Är det rätt att ge människor en anledning för sådana tankar?** Det är vatten på olika ekologers och manipulatorers kvarnar…

-Dumhuvud och knäppskalle!! Vill du inte längre vara Generaldirektör! Gillar du inte det polska folket, den polska nationen, eller?!

*Den polska vattenmyndigheten heter “De Polska Vattnen”

**Sen några månader finns det ett projekt att dela polska statliga skogar i två delar, den produktiva skogen och den skyddsvärda skogen. Den skyddsvärda ska kallas “De Nationella Skogarna”, den produktiva ska behålla namnet “De Statliga Skogarna”. Projektet är ett förslag från polska naturskyddsföreningarna.

Efter bloggaren Lecą Wióry https://lecawiory715656409.wordpress.com/2021/01/20/lasy-narodowe/

Bilden: Lasy Narodowe

Lämna ett svar