skogsordningen

Den nya polska skogsordningen.

Den nya polska skogsordningen.

-I den här skogliga bullan – överskogvaktaren lyfte fram ett stort pergament med flera sigill – Hans Excellens Generaldirektören inför en skyldighet att bära en scapular* som en del av våra skogsuniformer.

Alla skogvaktare närvarande på arbetsmötet suckade bara djupt.

-Vi saknade bara det! skrattade högt Marie-Anne, en ung, snygg och fräck skogvaktare. Bra, för jag visste inte hur ska jag klä mig vid virkesmättning!

-Tyst, kvinna! Skrek överskogvaktaren. Scapular kan du bära bara som en accessoar till paraduniformen!

-Tja, skulle passa perfekt till vintermössa, gäspade Marie-Anne. Men, allvarligt talat herr överskogvaktare, vilken religiös orden ska vi tillhöra och vilka löften ska vi avgiva? För jag med min benägenhet för användande av vissa starkare drycker eller substanser och min tendens till vissa moraliska överdrifter efteråt, passar inte särskild bra för religiösa ordnar.

-Den som vill jobba i det sunda, polska, katolska, moderna, hållbara, välbalanserade och mångfunktionella, MHVM, polska skogsbruket, väste överskogvaktaren röd av ilska, måste uppfylla stränga moraliska kriterier, strängare än dem som finns i alla religiösa  ordnar! Det finns ingen plats bland oss för dagdrivare och odågor, luffare och vagabonder, upprorsmän, svärmare och drömmare eller reformatorer och gudsförnekare!

-Biskopskors* skulle passa oss mycket bra också, sa Marie-Anne. Herr överskogvaktare har ingen aning om vilket moralisk förfall som härskar på landsbygden! Allt p.g.a. internet och så sent som i går var jag själv….

-Biskopskors är reserverade för våra direktörer, avbröt henne överskogvaktaren och började skälla ut de skogvaktarna som inte hade biskopar eller avdelningschefer i direktionen som släkt och som satt tysta och inte diskuterade med honom.

* https://en.m.wikipedia.org/wiki/Scapular

* https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Biskopskors

Efter bloggaren Lecą Wióry

https://lecawiory715656409.wordpress.com/2020/07/26/lesny-zakon/

Lämna ett svar