En skogsteaterpjäs – Konsten att sparka en anställd.

En skogsteaterpjäs – Konsten att sparka en anställd.

/Bör spelas efter arbetsmöten, som läxa för alla skogvaktare/

Personer:

-överskogvaktare Knöl

-biträdande överskogvaktare Böld

-skogsövervakningsinspektör Ottokar Gamen-von Rutten

/De sitter alla på överskogvaktarens kontor och diskuterar/

/Överskogvaktaren/

-Vi är här, mina herrar, för att ta reda på hur vi ska kunna sparka skogvaktare Slarvern… Han är en riktigt varig svulst på kroppen av vår sunda, nationella, katolska, moderna, hållbara, välbalanserade och mångfunktionella, MHVM, polska skogsförvaltning. Så sent som igår fick jag veta att han kallade vår Generaldirektör för … Läs ditt konfidentiella PM!

/Skogsövervakningsinspektör Ottokar Gamen-von Rutten drar ut några papper från fickan/

-Tja, jag hörde det genom fönstret, när Slarvern under en paus på arbetsmötet pratade med några andra skogvaktare…

/Överskogvaktaren slår i skrivbordet  med knytnäven /

-Namnen på de där jävlarna! Jag ska lära dem att prata illa om cheferna!

/Skogsövervakningsinspektören/

… Ja, jag skrev namn i bilagan till PM. Tja, Slarvern sa om direktören: Han är en lika bra direktör som dottern till överskogvaktaren är oskuld…

/Biträdande överskogvaktaren, upprörd /

-Vad?! Vilken skitjävel! Förolämpa direktören så!!

/Överskogvaktaren/

-Fortsätt att läsa! Läs vidare!

/Skogsövervakningsinspektören/

-…Sedan spottade Slarvern på marken rejält och uttryckte sin motvilja mot ledningen för överskogsdistriktet och kritiserade därmed grunderna för den sunda, nationella, katolska, moderna, hållbara, välbalanserade och mångfunktionella, MHVM, polska skogsförvaltningen. Han använde upprepade gånger beskrivningar(na) som “senil vissnande”, “geriatrisk cirkus”, “prostatahypertrofi som påverkar pannloberna” och många andra uttryck som , enligt honom, beskriver ledningen av vårt överskogsdistrikt, särskilt den biträdande överskogvaktaren…

/Biträdande överskogvaktaren vänder sig till överskogvaktaren/

-Men det är du som är den äldsta i vår grupp…

/Överskogvaktaren/

-Kommer ni ihåg att han inte ville åka på pilgrimsfärd?! Och, att först när jag hotade att flytta honom till ett annat skogsdistrikt anmälde han sig på listan ?! Och hur han var ytterst ovillig att betala för bygget av skogskapellet? Och betalade först efter att jag hotat att ta bort alla hans tjänsteförmåner! Och hur han såg på biskopen under hans välsignelse av alla våra skrivbord?! Och  hur mycket klagade han på att han var tvungen att transportera dem från sitt skogsdistrikt till överskogsdistriktet?

/Biträdande överskogvaktaren/

-Jag hörde från kyrkoherden att Slarvern inte prenumererar på den nationella katolska pressen…

/Överskogvaktaren/

-Degenererade människa! Så frågan här är inte om man ska sparka honom, utan hur man gör det snabbt!  Vad har vi på honom?

/Biträdande överskogvaktaren/

-Poängen är att… Tja, ingenting … Han är på sin vakt, skitstöveln!

/Överskogvaktaren/

-Dumheter!  Det finns inga sådana!  Vilka pappskallar ni är!! Hitta snabbt någon döende skogsplantering i hans distrikt! Eller timmer, skadade av granbarkborren, som låg i skogen hela sommaren! För att inte säga att han inte upptäckte havsörnens bo , utan började avverkning i närheten!

/Biträdande överskogvaktaren/

-Men han har inga havsörnar i sitt distrikt…

/Överskogvaktaren/

-Sätt genast upp ett bo i ett träd! För en stork, en häger, en korp, en skarv, en kolibri eller vilken som helst! Ska jag lära dig hur man sätter upp ett bo?! I morgon ska det finnas en anmälan på bordet att Slarvern avverkade träd i skyddszonen för fågeln du väljer, under häckningssäsongen!

/Skogsövervakningsinspektören/

Genialiskt, herr överskogvaktare!

/Överskogvaktaren/

-Jag vet, jag har sparkat mycket folk! Berätta för mig, privat, vad folk pratar om min dotter? Vad säger de?

/Biträdande överskogvaktaren/

-Jag hörde ingenting och du vet, herr överskogvaktare, vad vi har för folk: Så fort någon lyckas i livet kommer alla att skvallra om dottern eller sonen! Oroa dig inte!

/Skogsövervakningsinspektören/

-Jag har hört bara att hon är extremt populär bland de lokala ungdomarna …

/Överskogvaktaren, avbryter abrupt /

-Har du varit skogsövervakningsinspektör för länge?! Vill du bli underskogvaktare? En dåre! Populär!! Själv kan du inte skriva en ordentlig anmälan och kommer hit och säger att min dotter är populär!! Din fru är inte heller impopulär!! Skogsvakttjänsten beskrev allt för mig i PM!  Och med vem?! Var glad att hon inte åkte ut i världen med den där direktören! Gå både två och sätt ihop en  anmälan  om avverkningen vid fågelboet under häckningssäsongen, för att Slarvern ska försvinna från vårt distrikt i slutet av veckan! Han ska lära sig att inte sysselsätta sig med andras döttrar!!

Efter bloggaren Lecą Wióry https://lecawiory715656409.wordpress.com/2021/12/17/dramat-lesny/?fbclid=IwAR3ymqZgAksMTooTePabHl1Xv_giQybsPEepNFX1zyDx2PvesMN3TVuHQNY

Lämna ett svar