Från praktikanten Ottokars anonyma brev.

Från praktikanten Ottokars anonyma brev.

Stickprov från praktikant Ottokar Gamen von Ruttens korrespondens med olika institutioner:

“[…] … Jag skulle vilja nämna att skogvaktare Konrad är anhängare av oppositionspartier och, som han uttryckte det, har sagt: „Jag skulle rösta på kommunisterna om de i det här landet hade ett riktigt parti!” (sic!). Han hånar regeringen, talar mycket ofördelaktigt om presidenten, stöder kvinnostrejken och verkar vara en anhängare av eugenisk abort. […] ”.

“[…] … ovan nämnda skogvaktare behandlar sin praktikant bryskt, kallar honom ”idiot”, ”avtrubbad träskalle”, ”en dummare version av den dummaste systern i  Godlewski-systrarna*”, allt detta för att undvika direktkontakt med ovannämnda praktikant, Ottokar Gamen von Rutten, vars engagemang och hängivenhet för det sunda, polska, katolska, moderna, hållbara, välbalanserade och mångfunktionella., MHVM, polska skogsbruk, är legendariska i hela regionala skogsdirektion.  […] ”.

”[…]… medborgaren M. gav skogvaktare Konrad en ekonomisk muta i form av en flaska vodka, som skogvaktaren gömde i sin privata personbil, som han brukade använda för officiella skogsändamål. Som framgår av min fördjupade undersökning konsumerades denna vodka under arbetstid av ovannämnda skogvaktare och underskogvaktaren på skogskontoret, där det nationella statsvapnet hänger.  […] ”.

“[…] … efter att praktikant Ottokar Gamen von Rutten upptäckte brännvinsanläggningar i avdelningarna 226 b, c, d, och föreslog att omedelbart anmäla dem till polisen och skatteverket, kallade skogvaktaren honom “en sällsynt dåre och pappskalle med en halvdöd flodnejonögas intelligens” och frågade ”för helvete, varför gick du dit, din knäppskalle!” och glömde att ovannämnda praktikant aldrig har sparat sina krafter för den polska hållbara skogsförvaltningens skull, har ägnat sina bästa år åt den och avskyr att dricka sprit, särskilt när den produceras med ohygieniska metoder i skogen och utan alkoholskatt. […] “

”[…]… Det är förvånande att vi i skogsadministrationen anställer en sådan vidrig person som underskogvaktare. Ovan nämnda person har ett antal religiösa föremål i regnbågsfärger, vilket i sig är en djävulsk blasfemi. Underskogvaktaren är öppet motvillig att prata om äktenskaplig trohet och hans berättelser om lördags- och söndagsfritiden, som involverar alkohol och kvinnor gör honom till den mest fördärvade person som någonsin har arbetat i den statliga skogen. En annan intressant fråga är varifrån pengarna kommer för underskogvaktarens förlustelser och om det inte är sant att han i hemlighet handlar med brännved och avverkningsrester som grot.  […]. “

*Godlewski-systrarna, kända i Polen som kändisar https://www.fakt.pl/kobieta/plotki/eurowizja-2019-siostry-godlewskie-chca-reprezentowac-polske/0x8xnmp

Enligt bloggaren Lecą Wióry https://lecawiory715656409.wordpress.com/2021/09/02/z-pism-stazysty-ottokara/?fbclid=IwAR2j8xKaegolJvXNXSu35X2wUNc04XHwv_-rjp-eNHFvb2D0qFJ82R80pU0

Lämna ett svar