Henrik M. går i taket.

Henrik M. går i taket.

”Vad är det nu igen för upplopp vid byns mejeri?” frågade skogvaktare Konrad, när allt buller därifrån letade sig fram till skogskontoret. Han kunde höra ropen ”Targowica*” och ”Den moderna, hållbara, välbalanserade och mångfunktionella polska skogsröran”.

„Henriks M:S anhängare bränner en docka, som föreställer dig, din gamla åsna!” mullrade bakom väggen hans maka, den stora och starka Kasjubskan. ”Där fick du, din träskalle! Folk ska aldrig glömma din slarviga och ansvarslösa skogsförvaltning, särskilt den som du drivit i gamla tider med det förra regerande och hedniska partiet! Nu är du motståndare till ändring av Skogsvårdslagen och sätter pinnar i hjulet för hemlandets ekonomi! Du kommer att ruttna i helvetet, du Jaruzelskis lakej!”

”Din dumma och korkade kärring” svarade Konrad artigt och lugnt. ”Du är motsatsen till den allmänna uppfattningen bland folk, att skogvaktarnas makar är kloka, distingerade, vackra och påminner om skogsnymfer med smala och höga midjor. Ser du inte, ditt dumma fruntimmer, att det som vår lokala ekolog gör med sina akolyter bara är ett skott i foten?! De bränner polyestertrasor, de andas in giftiga ångor och samtidigt gör de en stor tjänst för landet, för de kommer att dö tidigare!! Ser du inte vad den där pappskallen Henrik gör, när han bränner min docka?!”

”De bränner din docka, tar dig inte på allvar och förolämpar ditt anseende som skogvaktare” dundrade hans maka.

”Du ska veta, din förbannade satkärring, att den där ekologen, dum som bara din mamma är, gör mig en tjänst och visar, genom att elda min docka, hängivelse till vårt sunda, polska, katolska, moderna, hållbara, välbalanserade och mångfunktionella., MHVM, polska skogsbruk! Oavsett om han vill det eller inte!

Targowica* – En historisk händelse, Targowica https://en.m.wikipedia.org/wiki/Targowica_Confederation Namnet Targowica är i Polen symbolen för  nationellt förräderi.

Efter bloggaren Lecą Wióry https://lecawiory715656409.wordpress.com/2021/05/07/ustawa-wk-rwila-henia/?fbclid=IwAR16H3XcDGKbKGwKqjolTJinn45f3tqdqGPUX1qBwa_T3M9n6qcYIHIMTII

Zdjęcie: getty

Lämna ett svar