Ordet för söndag – Arbetsmöte eller kungörelse?

Ordet för söndag – Arbetsmöte eller kungörelse?

Boken Skogsberättelsen

[……]

Och Överskogvaktaren sammankallade till arbetsmöte.

Och skogvaktarna kom och frågade varandra:

– Varför kallar han på oss?

– Om vad ska vi rådslå?

– Är Han inte den klokaste av oss alla?

– Behöver han verkligen våra råd?

Och Överskogvaktaren som hörde dem,  erkände sanningen i deras ord och sa:

– Sannerligen säger jag er! Ni ska gå till skogen och utföra det sunda, polska, katolska, moderna, hållbara, välbalanserade och mångfunktionella polska skogsbruket där! Välsignad är den som skulle fullborda Herrens vilja innan Han kungör den!

Och skogvaktarna gick till sina skogar och i deras hjärtan växte rädslan för man vet aldrig vad Överskogvaktaren funderar ut och hittar på.

Och Han, efter att ha övervägt olika semiotiska och onomastiska frågor och metoder, kallades inte längre de till arbetsmöten men till audienser och hyllningar samt offentligt tillkännagivande av Hans beslut.

[…..]

Efter bloggaren Lecą Wióry

https://lecawiory715656409.wordpress.com/2020/05/17/slowko-na-niedziele/

Lämna ett svar