Etikett: professor Dr. Helge Walentowski och professor Dr. Christoph Leuschner från Albrecht von Haller-institutet vid Georg-August University i Göttingen