Bokskogar

Bokskogar i klimatförändringen – är boken en förlorare?

Bokskogar i klimatförändringen – är boken en förlorare?

I två år har forskare vid HAWK University of Applied Science and Art i Göttingen arbetat med de ekologiska konsekvenserna av klimatförändringar för tyska bokskogar, under ledning av professor Dr.  Helge Walentowski och professor Dr.  Christoph Leuschner.

I NEKLIM-projektet försöker forskare från Rumänien och Tyskland att få svar på detta. Dagens klimatmodeller och regionala klimatprognoser förutsäger en temperaturökning på minst två grader Celsius i centrala Tyskland.  Kan man fortsätta plantera boken och andra välväxande, ekonomisk fördelaktiga trädarterna i sånt klimat? Eller hotar grundläggande förändringar i sammansättningen av trädslag?  

Resultatet av NEKLIM-projektet visar tydligt att om torkan och värmestressen för boken är för stor, då blir eken dominerande. Förhållandena som liknar dem som kan förväntas i centrala Tyskland med en temperaturökning på 2 till 2,5 grader Celsius, kan redan studeras vid de västra delen av de rumänska Karpaterna i Araderlandet och i Banat. Förutom klimatmätningar i skogen utförs många andra ekologiska skogsundersökningar på tre undersökningsplatser, inklusive dem som rör kolbindning.

Projektet finansieras av Federal Agency for Nature Conservation och Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation, Building and Nuclear Safety.  Forskningspartners är Transylvanian University i Kronstadt och Rumänska National Institute for Forest Research and Development “INCDS Marin Drăcea”.

Förutom faktorer som markvattenförsörjning och fördelning av nederbörd, är mikroklimatet, dvs. klimatet i skogens inre, av stor ekologisk betydelse för träden att trivas.  Det var därför bland annat lufttemperaturen och luftfuktigheten mättes på en höjd av 2 meter, alltså exakt vid de punkter där naturligt svala, skuggiga bokskogar ”smälter” samman till varma, ljusare ekskogar.

Klimatmätare installerades i typiska ek- och bokskogsekosystem, men också i övergångsområdena, som kallas ekotoner. Övervakning utfördes också på skogsgläntor för att kontrollera utomhusklimatet utanför skogen.

Mikroklimatmätningarna som utförts av Stefan Hohnwald visade att bokskogarna drabbas av värmestress och inte längre kan utveckla sin typiska täta växtbaldakin i det fuktiga inomhusklimatet. När temperaturen i det inre av skogen stiger till över 30 grader Celsius på molnfria sommardagar, får boken uppenbarligen ett problem.  Ekar, som är mindre känsliga  för dessa värden, får konkurrensfördelar och ersätter bok.

Detsamma gäller om luftfuktigheten sjunker under 55% och ångtrycksunderskottet överstiger 25 hektopascal (hPa) i det inre av skogen.  Bokens skuggtolerans och dess goda tillväxt i ett fuktigt, svalt klimat är förknippat med minskad stresstolerans.  Om torkan och värmestressen blir för stor, blir den mer stresstoleranta, men mindre skuggtoleranta eken den centrala aktören.

Prof. Helge Walentowski från Göttingen HAWK-fakulteten för resurshantering drar slutsatser av studieresultaten:

”Våra studier i Rumänien visar tydligt hur nära trädarten är knuten till rådande klimatförhållanden. Ingen av oss föreställde sig att begränsningen av våra viktiga träslag till deras klimatnisch är så strikt. Våra trädarter är inte allrounder som kan kombinera hög produktivitet och träavkastning med tolerans mot klimatbelastning. Skogsbruket behöver bättre information om klimatgränsvärden där stresstoleransen för våra trädslag överskrids och det finns en risk för att trädslag misslyckas. Man kan bara hoppas att människor kommer att lyckas begränsa den globala uppvärmningen på ett sådant sätt att de röda linjerna inte överskrids och att skogarna i Tyskland kan fortsätta hanteras hållbart och att det finns tillräcklig anpassningsförmåga till klimatförändringarna.”

Artikeln ”Microclimatic Tipping Points at the Beech – Oak Ecotone in the Western Romanian Carpathians” av Stefan Hohnwald, Adrian Indreica, Helge Walentowski och Christoph Leuschner finns här.

https://www.forstpraxis.de/wp-content/uploads/forests-11-00919.pdf

https://www.forstpraxis.de/naturwaelder-im-klimawandel-ist-die-buche-im-nachteil/

Bilden: natursidan

 

Lämna ett svar