Vargar kan hjälpa till att bekämpa ASF.

Vargar kan hjälpa till att bekämpa ASF.

African Swine Fever (ASF), orsakad av ett virus (ASFV) från Asfarviridae -familjen, är en av de farligaste svinsjukdomarna. Under de senaste åren har viruset snabbt spridit sig i vildsvinsstammen och sedan på grisgårdar i östra och centrala Europa, vilket orsakat betydande ekonomiska förluster. Tiotals miljoner zloty (PLN/SEK – 2,20) spenderas årligen i kampen mot ASF – biosäkerhet för grisuppfödning, veterinärforskning, bortskaffande av döda grisar och vildsvin samt minskning av vildsvinsstammen.

Vildsvin är virusbärare av ASF i det vilda. I många regioner i Polen är de en viktig del av vargens kost. Forskare var därför intresserade av om viruset kan överleva i vargens matsmältningssystem och följaktligen spridas med avföringen. Detta ämne behandlades av ett team av virologer, genetiker och miljöbiologer från University of Gdańsk, University of Warsaw, “Wolf” Association for Nature och Roztocze National Park. Resultaten av deras forskning har just publicerats i den vetenskapliga tidskriften Viruses.

Genom att använda telemetri från två vargar – den ena som lever i Masurien och den andra som lever i Roztocze Nationalpark (östra Polen) – hittade man resterna av 9 vildsvin som ätits av dessa vargar. Med hjälp av molekylära metoder upptäckte man att 8 av dem var infekterade med ASF. Forskarna samlade sedan in 62 färska vargspillningar, mestadels i ASF-begränsade områden. Bland dem innehöll 20 spillningar rester av vildsvin och 13 befann sig i närheten av de platser där vildsvin dödats av vargar som spårades hela tiden av telemetri.

Spillningarna analyserades också med molekylära metoder. I de testade proverna upptäcktes dock inte virusets genetiska material. Detta indikerar att viruset inte kan överleva i vargens matsmältningssystem. Som resultat sprider vargar inte ASF-virus genom sin avföring.

Vargar jagar inte bara aktivt vildsvin, utan äter också deras kadaver. Enligt forskarna är avlägsnandet av vildsvinskadaver  från miljön en viktig ekosystemtjänst från vargar. Forskning som utförts i olika regioner i Polen visar att vildsvin kan utgöra över 30% av vargarnas mat. Genom att döda individer försvagade av ASF och äta djur som redan har dött av denna sjukdom, eliminerar vargen från miljön de potentiella källorna till virusets spridning.

Länk till artikeln: https://www.mdpi.com/1999-4915/13/10/2062?fbclid=IwAR2kh6ZqPgD0FyHZixmJizItc6OR970O4hY8N2Qp2scs8XY_hHRY_6cvvaI

Efter Stowarzyszenie dla Natury „Wilk” https://www.facebook.com/162487890458827/posts/6574623822578503/?d=n

Zdjęcie: yle

Lämna ett svar