Załuki

Załuki* löser problemen de har med skogsekologerna.

Załuki* löser problemen de har med skogsekologerna.

Henrik M. den mest framstående ekologen öster om floden Wisła, framförde i ett tal till sina anhängare, som lyssnade på honom vid byns mejeri, att de skulle börja blockera skogsavverkningen.

„Nog med gallringar! Nog med avverkningar!” ropade han uttrycksfullt. ”Nog med luckhuggningar! Och andra råneavverkningar! Kom, vi ska blockera!”

Hans åhörare, som tidigare applåderat entusiastiskt, blev plötsligt tysta och började klia sig i sina huvuden.

”Du Henrik, där i skogen jobbar folk från Załuki. Vill du reta upp dem? När allt kommer omkring har de sin egen brandkår! Det finns ingen farligare formation än Załuki Brandkår! De låter aldrig nåd gå före rätt! Vi ska riskera att reta upp alla och då är striden nära! De är inga valpar från Belavezjskaja pusjtja! De kommer att lämna kvar bara grundstenarna av vår by, O Heliga Zeus!”

”Fegisar och krukor!” Henrik blev enerverad. „Obruten näsa är viktigare än kärleken till vår natur! Jag ska gå dit ensam!”

Och han gick. Snart stod han i skogen, framför varningsskylten med den hotfulla inskriptionen: ”Här pågår Załukis skogshuggning! Försvinn!”

När han hörde motorsågar och skogstraktorer, när han hörde ett rop ”Se upp, det faller!” då tänkte han igenom hela sin taktik och återvände till byns mejeri, där hans supportar väntade på ambulansen.

”Vi tillkallade redan ambulans och du är hel och fick inget stryk?! Märkte de dig inte?!”

”Hörni, naturälskande folk!” ropade Henrik. ”Ibland måste man ta ett steg tillbaka för att komma fram! Vi väntar på att en skogsfirma från vår by ska vinna anbudet för avverkning och sedan ska vi blockera den!”

*Załuki – en by från Gródeks kommun, i nordöstra Polen, nära gränsen till Belarus.

Efter bloggaren Lecą Wióry https://lecawiory715656409.wordpress.com/2021/05/06/na-lesne-klopoty-jeno-zaluki/

Zdjęcie: Husqvarna

Lämna ett svar