Månad: februari 2017

Polska små skogsföretag ZUL och deras problem.
Internationellt skogsbruk

Polska små skogsföretag ZUL och deras största problem.

Polska små skogsföretag ZUL och deras största problem i samarbete med statliga skogar Lasy Państwowe. Organisationen för polska skogsföretagarna Polska Leśna Izba Gospodarcza, PLIG, skrev ett brev till Generaldirektören för polska statliga skogar Lasy Państwowe Konrad Tomaszewski. I brevet listar organisationen de sju viktigaste problemen som stör samarbetet mellan statliga skogars administration och skogsföretag ZUL. 1.- Massavedtravar är alltid staplade till höjden 1,05 m och dessa 5 cm – 5% – är aldrig inräknade som underlag i arbetsvärde för anställda på skogsföretag. PLIG räknar utContinue reading

Internationellt skogsbruk

Generaldirektören i polska statliga skogar Lasy Państwowe och stickvägar.

Generaldirektören i polska statliga skogar Lasy Państwowe och stickvägar. Det märkliga i polska statliga Lasy Państwowes skogsbruk är att allt är beroende av Generaldirektörens beslut och föreskrifter. Det gäller inte minst så vardagliga verksamheter för varje svensk skördarförare som att bestämma hur och var man ska skapa stickvägar i skogen. Det är förstås inte själva Generaldirektören som anlägger såna vägar men planeringen och utförandet är noggrant beskrivna av honom. Varje skogvaktare i Lasy Państwowe och det finns över 5.500 sådana i Polen, har plikt attContinue reading

Skogvaktaren Konrad

En passande rekrytering av personalen är grunden till det polska hållbara skogsbruket

En passande rekrytering av personalen är grunden till det polska hållbara skogsbruket i Lasy Państwowe. Överskogvaktaren kände kalla kårar längs ryggraden när han hörde Direktörens röst i luren. Han ska komma omedelbart till Direktionen, sade Direktören och inga ursäkter om hjärt-kärlsjukdom den här gången, sade han. Vi måste prata, avslutade Direktören olycksbådande. Överskogvaktaren tog farväl av alla anställda på kontoret, övertygad om att hans sista stund hade kommit och på väg till bilen hann han skälla ut en skogvaktare, som hade oturen att vara där. Direktionen,Continue reading

Aktion på ädellövtimmer gav höga priser.
Internationellt skogsbruk

Auktion på ädellövtimmer gav rekordhöga priser.

Höga priser på ädellövtimmer i nordvästra Polen. Regionaldirektionen i polska statliga skogar Lasy Państwowe genomförde i slutet av januari 2017 den 25:e upplagan av auktionen för ädellövtimmer. Auktionen ägde rum i Szczecin, nordvästra Polen. Timmer av ek, ask, bok, björk, al och tysklönn förbereddes på fyra olika upplag, beroende på kvaliteten. Köparna kunde själva bedöma varje stock och lägga ett bud, på enskilda stockar eller på ett enskilt parti. I år fanns det 1560 m3 timmer att välja på och köpa. Det såldes 99,4% avContinue reading

Polska Lasy Panstwowe och deras codex.
Internationellt skogsbruk

Polska Lasy Państwowe och deras nya codex.

Den goda verksamhetens normer i polska skogsbruket. Så här kan man översätta det polska namnet Kodeks Dobrych Praktyk Leśnych, normer som gäller i det polska skogsbruket sen 1 januari 2017. Vad är det för normer? Det bästa med dem är att ingen vet. Normerna eller Kodeks är under utarbetning och tanken är att de ska börja gälla i januari 2018. Tills vidare gäller den ändring av polska Skogsvårdslagen, Ustawa o lasach, som polska Sejmen röstade fram i slutet av december 2016. Ändringen alltså den nyaContinue reading