Polska Lasy Panstwowe och deras codex.

Polska Lasy Państwowe och deras nya codex.

Den goda verksamhetens normer i polska skogsbruket.

Så här kan man översätta det polska namnet Kodeks Dobrych Praktyk Leśnych, normer som gäller i det polska skogsbruket sen 1 januari 2017.
Vad är det för normer?
Det bästa med dem är att ingen vet. Normerna eller Kodeks är under utarbetning och tanken är att de ska börja gälla i januari 2018.

Tills vidare gäller den ändring av polska Skogsvårdslagen, Ustawa o lasach, som polska Sejmen röstade fram i slutet av december 2016.

Ändringen alltså den nya lagen är rena njutningsläsningen för alla skogsbrukare.

Den säger så här:

All verksamhet i skogsbruket är per definition överensstämmande med naturvård och man behöver inte ta hänsyn till tidigare naturvårdsregler.
Det ska gälla tills Miljöministeriet och den Generaldirektionen för statliga skogar Lasy Państwowe ska färdigställa sin Kodeks.
Polska statliga skogar Lasy Państwowe förvaltar 7,6 miljoner ha, vilket är 78% av Polens skogsyta.
Den goda verksamhetens normer ska gälla i all skog, det är tanken, oavsett ägare.

Jag läser i senaste LandSkogsland 6/2017 ett inlägg av skogsbrukare Karl-Johan Jansson.
Titeln är: Naturvård och virkesproduktion måste vägas lika. Han lanserar en idé om naturvårdsrätter som ska ge skogsägare extra årliga inkomster och skapa förutsättningar för att skogsägare själva ska engagera sig i naturvård.

Den goda tanken

Tanken med den polska idén är att underlätta den byråkratiska delen av skogsbruket, som kräver samtycke av tjänstemän som jobbar i lokala avdelningar till det polska Naturvårdsverket (Generaldirektionen för Naturvård, GDOS).
Om vi skulle vilja vara noggranna i vårt jobb, säger skogsadministrationens tjänstemän i Lasy Państwowe, då behöver de som jobbar i GDOS fylla på med 1 miljon ansökningar per år gällande det aktuella årliga skogsbruket och skogsbrukets hänsyn till naturvård.
För att inte lamslå skogsnäringen i Polen är det nödvändigt att utforma sina egna normer, sin Kodeks, säger representanter för statliga skogar Lasy Państwowe.

En vän av ordningen skulle fråga varför Lasy Państwowe först nu kom till den så originella tanken att åsidosätta polska Naturvårdsverket, GDOS, men svaret är lätt.
Det hela är ett rent politiskt beslut och det var inte svårt att genomföra och rösta fram det i dagens polska parlament, Sejmen.
Det blir intressant att se hur det kommer att utvecklas.


Bilden: mehka

Lämna ett svar