Polska små skogsföretag ZUL och deras problem.

Polska små skogsföretag ZUL och deras största problem.

Polska små skogsföretag ZUL och deras största problem i samarbete med statliga skogar Lasy Państwowe.

Organisationen för polska skogsföretagarna Polska Leśna Izba Gospodarcza, PLIG, skrev ett brev till Generaldirektören för polska statliga skogar Lasy Państwowe Konrad Tomaszewski.
I brevet listar organisationen de sju viktigaste problemen som stör samarbetet mellan statliga skogars administration och skogsföretag ZUL.

1.- Massavedtravar är alltid staplade till höjden 1,05 m och dessa 5 cm – 5% – är aldrig inräknade som underlag i arbetsvärde för anställda på skogsföretag.
PLIG räknar ut värdet för dessa 5 cm som 1 miljon m3 massaved varje år, som åker ut från skogarna utan att ZUL får betalt för det.

2.- Massaveden måste staplas i regelbundna och likformiga travar på virkesupplag, för att skogvaktarna ska kunna mäta den.
Arbetarna som staplar virket bygger travarna med hjälp av stödjande pålar. Det är ett gammalmodigt och onödigt arbetssätt, som tvingar arbetarna tillbaka till ett fysiskt jobb samtidigt som de har tillgång till moderna maskinkranar för att lasta av skotare eller traktorsläp.

3.- Skogsföretag som jobbar på en avverkningsyta och som ofta använder moderna maskiner är tvungna att aptera och utarbeta olika virkessortiment, ibland ett tiotal eller fler bara på några ha hygge.
I brevet föreslår man en begränsning av virkessortimenten till två av varje trädart och att skogsföretagen ska få extra betalt för aptering och utarbetning av de andra.
(Här måste man komma ihåg att polskt skogsbruk fortfarande vilar på motorsågar och traktorer. Hästar börjar bli sällsynta och skördare med skotare börjar först nu komma in i skogen i större skala – min anmärkning).

4.- Korta virkessortiment, under 1,50 cm långa, skapar problem vid skogstransporten. Moderna skotare och traktorsläp är inte anpassade till så korta längder. Skogsföretagen föreslår att man utarbetar korta sortiment i multipla längder t.ex. 2,50 m massaved i stället för klassiska 1,25 m.

5.- Arbetstidsschema.
Skogsföretagen måste, och det händer ganska ofta, anpassa sina jobb till skogsdistriktets krav, vilka i sin tur kanske beror på ändrade beställningar eller andra problem. Ett avbrott i ett jobb orsakar extra kostnader för skogsföretagen, som föreslår att tidsschemat blir en obligatorisk del av avtalet mellan skogsdistrikt och skogsföretag.
I fall av större skillnader i tidsschema, över 30%, bör parterna komma överens.

6.- Stickvägar.
Om stickvägar har jag skrivit här generaldirektoren-i-polska-statliga-skogar-lasy-panstwowe-och-stickvagar
Skogsföretagen, firmorna som jobbar med skördare och skotare upplever stora problem i samarbetet med skogsadministrationen i polska statliga Lasy Państwowe.

7.- Skogsföretag som satsar på skördare och skotare är motarbetade av den polska statliga skogsadministrationen. Skogsdistrikt, där det finns möjligheter att avverka med skördare försöker hitta olika ursäkter för att slippa skogsmaskiner som t.ex. förekomst av sällsynta växter eller insekter.
Skogvaktarna kräver t.ex. också att skördarförarna rengör skogsmarken omkring träden från blåbär, lingon eller mossor. Allt detta för att stubbarna ska bli så låga som möjligt.
Hur det påverkar arbetet för skördarförarna är lätt att föreställa sig.


Bilden: PLIG
Källa: http://izbalesna.pl/informacje/109-7-problemow-zuli

Lämna ett svar