Månad: september 2017

Guds vilja.
Skogvaktaren Konrad

Guds vilja.

Guds vilja. Arbetsmötet i överskogsdistriktet öppnades som vanligt. Överskogvaktaren förklarade för skogvaktarna att de är dumskallar, latmaskar och parasiter, att han kan ersätta tölpar och uslingar som de med hundra andra som bara väntar utanför hans dörr och att han inte gör det av en enkel anledning – för att han vet att de andra är ännu sämre och dummare. Och om ni alla inte blir bättre då kommer jag att skicka er till östfronten, och då menar jag till Bialowiezaskogen, sade överskogvaktaren hotfullt. ArbetsmötetContinue reading

Polska skogsbevakningstjänsten Straż Leśna visar muskler i Bialowiezaskogen.
Internationellt skogsbruk

Polska skogsbevakningstjänsten “Straż Leśna” visar muskler i Białowiezaskogen.

Polska skogsbevakningstjänsten “Straż Leśna” visar muskler i Białowiezaskogen. Den polska statliga skogsförvaltningsorganisationen “Lasy Państwowe” förvaltar 7,6 miljoner ha skog. Som organisation är den inte statsmyndighet, den är inte juridisk person, den representerar Statskassan i sin verksamhet och den är självfinansierad. I sin verksamhet stödjer den sig på Skogslagen (Ustawa o lasach) från 1991. Och skogsförvaltarna åberopar Skogslagen när de talar om plikten att skydda skogen, t.ex. i Bialowiezaskogen, mot granbarkborren. Lasy Państwowe är också en mycket hierarkisk organisation. Den anställer mest i jämförelse med liknandeContinue reading