Guds vilja.

Guds vilja.

Guds vilja.

Arbetsmötet i överskogsdistriktet öppnades som vanligt.

Överskogvaktaren förklarade för skogvaktarna att de är dumskallar, latmaskar och parasiter, att han kan ersätta tölpar och uslingar som de med hundra andra som bara väntar utanför hans dörr och att han inte gör det av en enkel anledning – för att han vet att de andra är ännu sämre och dummare.
Och om ni alla inte blir bättre då kommer jag att skicka er till östfronten, och då menar jag till Bialowiezaskogen, sade överskogvaktaren hotfullt.

Arbetsmötet började i tystnad.

Vi är i september, fortsatte överskogvaktaren med olycksbådande röst och det är på tiden att börja summera vår årliga kamp mot barkborren. Kollega skogsinspektören (här hälsade skogsinspektören majestätiskt på alla) förberedde en noggrann rapport. Och av den framgår att skogsdistriktet med Marie som tillförordnad skogvaktare släppte ut barkborren i världen och blev källan till hans utbrott i andra distrikt! Det är ett sabotage mot vårt HBM – hållbara, bestående och mångfunktionella skogsbruk! höjde han rösten.

Marie rapade bara distingerat.
– Herr överskogvaktaren hittar på, svarade hon med en gäspning, dessutom är såna påståenden fullständigt emot det som Generaldirektören och Hans Excellens Biskopen säger!
-Vad?? Överskogvaktaren blev upprörd. Vad pratar du om, kvinna?! Jag har alltid samma åsikt som direktören och biskopen och tyckte aldrig annorlunda än de, sade han med eftertryck.
-Trots att förnuftet ofta sade något annat, anmärkte Marie syrligt och fräckt.
– Innan vi går på kaffe och rökrast , vill jag påminna herr överskogvaktaren om att nu anses det att alla olyckor i skogsbruket är Guds straff för vara synder. Hur kunde jag kämpa mot barkborren när självaste Excellensen Biskopen upprepade det hela tiden! Herr överskogvaktaren bör skämmas över att inte känna till den kristna, katolska grunden för vårt HBM – hållbara, bestående och mångfunktionella skogsbruk! Och om Herren ville så, då skulle inga feromonfällor och barkade stockar hjälpa!

Överskogvaktaren, biträdande överskogvaktaren och skogsinspektören satt tysta och med öppna munnar.

Och Marie fortsatte:
– Man behöver inte gå långt för att hitta en bättre kandidat till herr överskogvaktarens post. Här, i konferensrummet, ser jag minst tio personer som är lika bra, eller hur Konrad?
Och här klappade hon på axeln skogvaktare Konrad, som satt förstummad av sin före detta skogspraktikants fräckhet.
-Jag vill inte föreställa mig, vad Generaldirektören och Hans Excellens skulle säga om det att i Polen finns ett överskogsdistrikt med överskogvaktaren som nonchalerar grunden för HBM – det polska hållbara, bestående och mångfunktionella skogsbruket! Och väcker tanken att jag, lilla flickan i statliga skogars tjänst skulle kunna gå emot Guds vilja och försöka kämpa mot hans straff i form av barkborrar, sade Marie vidare.
– Men nu måste jag gå på en rast för jag är röksugen och törstig efter gårdagen, avslutade hon.

Och arbetsmötet avslutades.

Efter bloggaren Lecawiory http://lecawiory.blog.pl/2017/09/09/tak-chcial-pan/


Zdjęcie: youtube

Lämna ett svar