Polska skogsbevakningstjänsten Straż Leśna visar muskler i Bialowiezaskogen.

Polska skogsbevakningstjänsten ”Straż Leśna” visar muskler i Białowiezaskogen.

Polska skogsbevakningstjänsten ”Straż Leśna” visar muskler i Białowiezaskogen.

Den polska statliga skogsförvaltningsorganisationen ”Lasy Państwowe” förvaltar 7,6 miljoner ha skog. Som organisation är den inte statsmyndighet, den är inte juridisk person, den representerar Statskassan i sin verksamhet och den är självfinansierad.
I sin verksamhet stödjer den sig på Skogslagen (Ustawa o lasach) från 1991. Och skogsförvaltarna åberopar Skogslagen när de talar om plikten att skydda skogen, t.ex. i Bialowiezaskogen, mot granbarkborren.

Lasy Państwowe är också en mycket hierarkisk organisation. Den anställer mest i jämförelse med liknande statliga skogsförvaltningar i EU. Bland 25502 anställda fanns 16894 skogsförvaltare, 6135 personer i administrationen, 2306 arbetare och 167 övriga (2015).
I toppen regerar generaldirektören med sin generella direktion och under honom finns det 17 regionala (läns) direktioner och 430 överskogsdistrikt med 5500 skogsdistrikt. Ett överskogsdistrikt förvaltar i genomsnitt 17500 ha skog, ett skogsdistrikt 1500-2000 ha.

Till de 16894 skogsförvaltarna räknas också in en intern bevakningstjänst vid namnet Straż Leśna. (Namnet betyder ordagrant Skogsbevakning). Vartenda ett av de 430 överskogsdistrikten i Lasy Państwowe har som fast anställda två till tre skogsvakter, som patrullerar skogsvägar och skogsgränser.
För en svensk bör man förklara skillnaden mellan en polsk skogvaktare och en polsk skogsvakt. En skogvaktare (leśniczy) är anställd som förvaltare av statliga skogsdistrikt, med ytan 1500-2000 ha. En skogsvakt (strażnik leśny) är däremot anställd som vakt med fullständiga polisiära befogenheter på Lasy Państwowes skogsområde.

Bevakningstjänsten Straż Leśna är lika hierarkisk som sin arbetsgivare Lasy Państwowe. I toppen står den förste skogsvaktmästaren, direkt ansvarig inför generaldirektören för Lasy Państwowe, sen finns det 17 regionala (läns) speciella interventionsgrupper, som styrs av regionala direktörer och till slut har vi skogsvakter i de 430 överskogsdistrikten, så som jag beskrev ovan.
Tillsammans arbetar omkring 1000 skogsvakter i Lasy Państwowes tjänst.

Vilka är de polisiära befogenheter som de polska skogsvakterna har?

De har rätt att:
– kräva legitimation av misstänkta personer
– kräva ut böter för brott mot Skogslagen
– stoppa och kontrollera alla transportmedel på och i närheten av Lasy Państwowes förvaltade områden, vid starka misstankar
– genomföra reella husrannsakningar, då man eftersöker ett föremål eller bevis
– omhänderta personer som begått brott och överlämna dem till polisen
– beslagta misstänkt stöldgods
– börja och genomföra förundersökningar och brottsutredningar när det gäller timmer eller virke och representera Statskassan som åklagare i domstolen
– bära och använda vapen. Huvudbeväpningen är pistol , gasspray (pepparspray), batong och handbojor.

I Bialowiezaskogen pågår sen juni 2017 protester mot avverkningar, protester genomförda av aktivister i miljöorganisationer. Jag har skrivit om dem i min blogg Vad är det för något som de bråkar om i Bialowiezaskogen? Första delen. och i Vad är det för något som de bråkar om i Bialowiezaskogen? Andra delen.
Informationen finns dessutom på Facebooksidan Obóz dla Puszczy eller på Facebooks Greenpeace Polska. Polska pressen, både papperstidningar och nättidningar skrev också och skriver fortfarande mycket om konflikten.

Miljöaktivisterna har protesterat bl.a. genom att binda fast sig vid skogsmaskiner för att förhindra deras användning vid avverkningar eller genom att blockera maskinernas väg till avverkningsplatser.

Hur reagerar då skogsvakter från Straż Leśna?

Så här säger miljöaktivisterna:
”De använder onödig kraft och styrka för att avlägsna oss från skogsmaskiner och avverkningsplatser, de har slagit oss, de förolämpar och mobbar oss, de trakasserar oss, framför allt oss kvinnor, de tillåter inte journalister att prata med oss, de blockerar skogsvägar för tv och media. Polisen som vi tillkallar reagerar inte.”

Lasy Państwowe är en skogsförvaltning som hittills satsat allt på bilden av sig själv som naturvårdsförvaltning, naturskyddsförvaltning och viltförvaltning men inte på bilden av sig själv som skogsbruksförvaltning. Skogvaktarna älskade naturen, växter, träd, vilt och barnen på besök i skogen och de sysslade med allt annat än skogsbruk och virke. Åtminstone i reklam, i tidningar, I tv-program, I filmer och I bild på nätet eller på Facebook.
Och plötsligt kunde protesterna i Bialowiezaskogen visa skogsbruket, skördaren, skotaren, timmerbilar, med andra ord allt som är viktigt för skogsbrukare men inte för naturvårdare. För alla i Polen. Dessutom på ett område som är skyddat av EU:s naturvårdslagar och som är UNESCOs världsarv.

Konflikten i Bialowiezaskogen är en politisk konflikt, där den statliga skogsförvaltningen Lasy Państwowe trots sitt stöd från miljöministern och från det regerande partiet Lag och Rättvisa tydligt förlorar stöd från det polska folket, anser jag. Och som skapar dålig stämning omkring själva skogsbruket och alla som arbetar i det.

Genom sitt hårda uppträdande i Bialowiezaskogen lättar skogsbevakningen Straż Leśna inte upp stämningen, tvärtom.


Bilden: Obóz dla Puszczy

Lämna ett svar