Kategori: Naturvård

Visenter i Tyskland? Nein, danke.
Naturvård

Visenter i Tyskland? Nein, danke.

Visenter i Tyskland? Nein, danke. Alla älskar visenter… På sistone har alla i Polen börjat älska visenter. En visent gullar man med, varenda en vill ha en visent och varenda en vill helst krama ihjäl en visent. Men hur är det med det älskade vilda djuret någon annanstans i Europa? T.ex. i Tyskland? Dags till några fakta. Miljöminister Miljöminister Jan Szyszko föreslog i en skrivelse till Europaparlamentet, den 13 september 2016, att Polen skulle gärna hjälpa andra västeuropeiska länder med återinförande och bevarande av hotade och skyddadeContinue reading

Naturvård

Visenter: återintroductions-och bevarandeprojekt i Polen.

Visenter: återintroduktions-och bevarandeprojekt i Polen. Återintroduktions- och bevarandeprojekt för visenter i Polen kan man kalla “En stafettpinne av hyckleri i bevarande av skyddade arter”. Först lite om program för visenter. I Polen lever (2015) 1432 visenter. Av dem 1210 stycken lever i det fria. De strövar fritt framför allt i skogarna administrerade av polska statliga skogar Lasy Państwowe och i nationalparker som i Bialowiezaskogen eller i Bieszczady. Visenter lever i flockar bestående av 50 -200 djur och storleken beror på tillgång på föda, antingen iContinue reading

Kampen om den vackra alpbocken.
Naturvård

Kampen om den vackra alpbocken

Kampen om den vackra alpbocken. Administrationen för polska statliga skogar Lasy Państwowe förstör livsmiljö för skalbagge alpbocken Rosaria alpina, alarmerar naturvänner och ekologer från naturföreningen Pracownia na rzecz Wszystkich Istot (Workshop for All Beings). Struntprat! svarar anställda i bieszczadska Lasy Państwowe skogsdistrikter. Alpbocken lever huvudsakligen på bok, men även på andra ädellövträd som alm, ask, avenbok, ek och lind. I Polen finns den framför allt i östra Karpaterna, i Bieszczady bergen och i Beskid Niski. Som art tillhör alpbocken polska nationella rödlistan av arter. Vad säger ekologer?Continue reading