Kampen om den vackra alpbocken.

Kampen om den vackra alpbocken

Kampen om den vackra alpbocken.

Administrationen för polska statliga skogar Lasy Państwowe förstör livsmiljö för skalbagge alpbocken Rosaria alpina, alarmerar naturvänner och ekologer från naturföreningen Pracownia na rzecz Wszystkich Istot (Workshop for All Beings).


Struntprat! svarar anställda i bieszczadska Lasy Państwowe skogsdistrikter.

Alpbocken lever huvudsakligen på bok, men även på andra ädellövträd som alm, ask, avenbok, ek och lind. I Polen finns den framför allt i östra Karpaterna, i Bieszczady bergen och i Beskid Niski. Som art tillhör alpbocken polska nationella rödlistan av arter.

Vad säger ekologer? Alpbocken, deras larver och puppor, lever på bokveden, som man använder till träkolstillverkning i Bieszczady bergen. På det sättet kolmilor och retorter kan bli deras dödsfällor. Bokveden transporterar man också ut från skogen till köparna och alpbocken hinner inte till att utvecklas till fullbildade skalbaggar.

Men det är ju inte sant, svarar Jan Mazur, chefen för skogsdistrikten Stuposiany. Framför allt träkolstillverkning hos oss är för närvarande ganska sällsynt. Det är ett tungt jobb som inte lönar sig nu, när billiga träkolet importeras från Ukraina. Sen, om vi ser alpbocken på upplägget av bokved, stannar hela partiet på platsen och vi väntar tills vuxen skalbagge flyger ifrån.

Kontrowerser

Mateusz Swierczyński från skogsdistrikten Cisna säger också: vi är en distrikt med den största mängden av död bokved i landet. Alpbocken lever framför allt på den, i skogen, och inte på veden på upplägget. Ekologer från Pracownia försöker föra kampen mot oss, skogsanställda i Lasy Państwowe, under skenet av alpbockens skydd, avslutar han.

Edward Brewczyński från Lasy Państwowe regionala direktionen i Krosno tillägger: vi har för små kunskaper om alpbockens utbrednings i Polen, om dennes hot och utsatthet. Vi vet att den uppträder gärna på bokved, gärna på veden på upplägget pga. solen och där är den lätt att upptäcka. Men vi vet också att alpbocken lever framför all i bokskogarna, på död ved och t.ex. i skogsdistrikten Lutowiska har vi till 25.000 m3 död hård ved liggande i skogen.

Kontroverser

Adam Bohdan från Pracownia förklarar i sin tur: Vi har redan kunnat bevisa att Lasy Państwowe sålde bokved med alpbockens pulpor. Vi försöker undvika att beskriva noggrant i media platser för alpbockens utveckling, eftersom den är ett eftertraktad samlarobjekt. Men största faran för dennes efterlevnad är människans skogsbruk och därför tycker vi i Pracownia, att Lasy Państwowe gör för lite för att skydda den här arten.

Men ett sånt påstående är orättvist, enligt Edward Brewczyński. Mängden av död bokved i Bieszczady bergen är så stor att risken för att alpbocken ska försvinna måste betraktas som mycket liten, säger han.


Bilden: Jimdo

Texten efter Las Polski 2/2015 –  Autor Krzysztof Potaczała

Lämna ett svar