Visenter: återintroductions-och bevarandeprojekt i Polen.

Visenter: återintroduktions-och bevarandeprojekt i Polen.

Återintroduktions- och bevarandeprojekt för visenter i Polen kan man kalla “En stafettpinne av hyckleri i bevarande av skyddade arter”.


Först lite om program för visenter.

I Polen lever (2015) 1432 visenter. Av dem 1210 stycken lever i det fria. De strövar fritt framför allt i skogarna administrerade av polska statliga skogar Lasy Państwowe och i nationalparker som i Bialowiezaskogen eller i Bieszczady.
Visenter lever i flockar bestående av 50 -200 djur och storleken beror på tillgång på föda, antingen i skogen, ängarna eller åkrarna. De orsakar skador i skogen men betydligt mindre och färre än älgar eller kronhjortar.
De betar framför allt på skogsängar och man utfodrar de vintertid med ängshö och kraftfoder, på liknande sätt som kronhjortar.
Sedan 45 åt tillbaka skjuter man gamla och sjuka djur, för att behålla en god hälsostandard i flocken, säger chefen för polska Visentens Vänner Förening, prof. Wanda Olech Piasecka.

Sen minst 20-25 år tillbaka säljer man rätten av döda såna djur till högst erbjudande. De som köper är jägare från Västeuropa som betalar högt pris, t.ex. omkring 50.000 PLN för s.k. jakträtt och guld trofé (guld medalj).
Alla visste om det, alla ekologiska organisationer accepterade det och den polska regeringen till och med ordnade i 2004 liknande “jakt” för Spaniens kung Juan Carlos.

Sedan…

I mitten av 2016 statliga skogar skogsdistrikt i nordöstra Polen Nadleśnictwo Borki fick tillstånd att skjuta 10 visenter. Beslut fattades av polska GDOS, motsvarighet av svenska Naturvårdsverket. Anledningen var sjukdomen tuberkulos.
Skogsdistriktet Nadleśnictwo Borki ville börja jakten i slutet av december 2016.

Då börjades stafett i hyckleri.
Ekologiska organisationer, Greenpeace och vissa tidningar gick plötsligt i attack mot tidigare och fortfarande gällande politik i bevarandet av visenter.
Vi är inte Africa, vi behöver inte tjäna pengar till naturvård genom att låta jägare skjuta djur som guldtrofé.
Det är bara ursäkt att kalla de tio djur sjuka! Det är ett sätt att tjäna pengar av Lasy Państwowe!
Vi måste ha pengar för att sköta förvaltning av utrotningshotad art, försvarade och försvarar sig Visentens Vänner Förening och Lasy Państwowe.
Debatten i tidningar och på sistone i polska Sejmen fortsätter.

I grunt och botten gäller bråket det politiska kris som Polen upplever under senaste tiden.
Polska Sejmen, på förslag av Miljöministeriet genomförde i december en ändring av polska miljölagar, ändring som är stark kritiserad av miljöorganisationer. Ändringen gav till statliga skogar Lasy Państwowe möjlighet att strunta i vissa regler i naturskydd som tills nu rådde i skogsbruket. Reglerna är oförenliga med EU-lagar, säger vissa kritiker.
Tillsammans med olösta politiska kris angående nationalparken Bialowiezaskogen skapar jakt på visenter nya och starka konflikter.


Bilden: visenter.se

Lämna ett svar