Ordet

Ordet för söndag – syndernas förlåtelse.

Ordet för söndag – syndernas förlåtelse.

Boken Skogsberättelsen

[…..]

Och Överskogvaktaren sade i stort vredesmod till honom:

Du ska underkasta dig Min Överhöghet och böja dig för Min Väldiga Styrka ty Min Makt är oändlig och Min Kraft bär med sig förödelse och fördärv.

Och han som syndade svarade:

Min Herre, är jag inte som en mullvadssyrsa som gräver underjordiska gångar, som en blind mullvad, som en barkborre ätande floem i ett träd i mörkret? Jag bugar framför Hans Majestät, rullar i stoftet framför min Herre, för Din Makt över mig och min avkomma är ofantlig.

Och han som syndade gick hem för att skriva sin redogörelse.

Och alla hemma grät och var sorgsna därför att de visste att han felade och gick vilse i sin tjänst men utan dåliga avsikter, därför att de visste att Överskogvaktaren har en makt som skulle kunna förinta dem alla.

Och han skrev sin förklaring under tre dagar och på den fjärde dagen lämnade han den i överskogsdistriktet. Och sen väntade han på ett svar i fruktan och rädsla.

Och Överskogvaktaren svarade med en sträng och hård röst:

Din synd och skuld är stor, elden i helvetet kan vänta dig men Min Nåd är dig nog och Jag tar ifrån dig ditt funktionstillägg under halvt år. Gå och synda inte mer.

Och syndaren gick hem och glädjen hemma var stor, för Överskogvaktaren kunde ha slängt dem alla i helvetet där skrik härskar, tjut och gråt samt hyggesfritt skogsbruk.

Han hade ändå inte gjort det för Han var en Förlåtande, Godhjärtad och Barmhärtig Herre.

[…]

Efter bloggaren Lecą Wióry

https://lecawiory715656409.wordpress.com/2020/04/19/slowo-na-niedziele-2/

Zdjęcie: pintorest

Lämna ett svar