Till Hans Excellens

Till Hans Excellens Generaldirektören!

Till Hans Excellens Generaldirektören!

I samband med mitt tidigare brev vill jag meddela Herr Direktören att jag började min anställning som praktikant i skogsdistriktet Farstun.

Till en början vill jag påpeka, att skogvaktare Konrad är en man med massor av olika sjukdomar (jag bifogar en lista med mina observationer) och är en tjänsteman som starkt åsidosätter sina plikter i tjänsten. Han är dessutom en lat och slö människa och det gör att han utför sitt jobb på ett ytterst nonchalant och ignorant sätt.

Underskogvaktaren uppfyller i sin tur en egen bild av elände och misär. Han missbrukar sprit och lovprisar nyttjande av brännvin, i synnerhet hembränt. Han bär i fickan till sin tjänsteuniform en liten fältflaska som han använder diskret men ofta, under sitt jobb. (Jag ska bifoga fotot i mitt närmaste meddelande)

Underskogvaktaren är ännu slöare än skogvaktaren och båda skapar en oanständig fläck på bilden av det sunda, polska, katolska, moderna, hållbara, välbalanserade och mångfunktionella., MHVM, polska skogsbruket.

Det sämsta är att de inte är praktiserande katoliker!

Skogvaktaren är en gudlös människa som ofta missbrukar namn på olika hedniska gudar eller på Djävulen själv och som inte har något krucifix på skogskontorets väg!! När jag ställde frågan varför, svarade han något i stilen ”Vi har skickat den till uppfräschning, he, he”.

De här bristerna inverkar mycket negativt på all skogsdistriktets dokumentation. Den är ofullständig, opålitlig och rörig. (Bifogar två foton).

Det är en riktig skandal att jag var tvungen att tvinga dem till en bön före virkesmätningen! Först när jag hotade dem med en intervention från min farbror, statsrådet (som Herr Direktör känner mycket bra till) gick de med på det. Då upptäckte jag att underskogvaktaren inte hade någon aning om vilka Den heliga Treenigheten består av och i mitten satte han Påven Franciscus!

Det är det bästa beviset för det moraliska förfallet i skogsdistriktet Farstun!!

Både skogvaktaren och underskogvaktaren använder svordomar utan minsta hänsyn och begränsningar, särskilt underskogvaktaren som gillar att säga ”de jävlarna och knölarna från överskogsdistriktet” och båda även beskriver på ett mycket ofördelaktigt sätt den kvinnliga ekonomichefen på överskogsdistriktet.

Jag har upptäckt, vid en snabb kontroll av kvitton gällande utförsel av timmer från skogsdistriktet, att det skett vissa felaktigheter och oegentligheter. Då antar jag att man kan ifrågasätta ärligheten hos dessa misslyckade representanter för det sunda, polska, katolska, moderna, hållbara, välbalanserade och mångfunktionella., MHVM, polska skogsbruket.

Men tyvärr, jag kunde inte, tills vidare, noggrant kontrollera all dokumentation, för skogvaktaren håller den inlåst i skåpet och nyckeln har han alltid med sig. Jag är ändå övertygad om att jag ska kunna bevisa i framtiden att de två bara är simpla tjuvar!

Till slut vill jag berätta en händelse som mycket bra belyser nivån av sedefördärv och moralupplösning i skogsdistriktet Farstun.

När jag nämnde att min farbror fick den högsta skogsutmärkelsen, Huggaren, och att det är ett bevis för uppskattning och bekräftelse, svarade skogvaktare Konrad kort att han skiter i såna bevis och att han personligen snarare uppskattar en rejäl höjning av lönen.

  • Särskilt med tanke på det mycket låga  andrahandsvärdet som Huggaren har, tillade han och spottade.

Båda två spottar dessutom mycket kaffesump av starkt kaffe, som de dricker i kvantiteter obegripliga för en vanlig, sunt levande, katolsk skogsmänniska.

Jag hoppas att mitt brev kastar ett lämpligt och passande ljus över skogsdistriktets Farstun verksamhet och vill upplysa om att brevet accepterats av vissa, högt ställda, överordnade skogstjänstemän.

Vänliga hälsningar

Ottokar Gamen von Rutten

Praktikant

Efter bloggaren Lecą  Wióry https://lecawiory715656409.wordpress.com/2020/04/16/uprzejmie-donosze/

Zdjęcie: pixers

Lämna ett svar