Jakt på visenter

Jakt på visenter Bison bonasus i Polen

Jakt på visenter Bison bonasus i Polen.

Jakt på visenter Bison bonasus väcker känslor i Polen.

Polska Generalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska (motsvarighet till Naturvårdsverket) har beslutat om jakt på 10 visenter sjuka i tuberkulos . Visenter lever fria, i ett skogsområde Puszcza Borecka (230 km2) i nordöstra Polen och flocken består av 110 djur.

Beslut om jakten väcker en våg av protester från naturskyddsorganisationer. Visenter är fridlysta i Polen och har statusen i världen – sårbar VU.

Polska statliga skogar Lasy Państwowe som förvaltar Puszcza Borecka säger att det är nödvändigt att eliminera gamla och sjuka djur, men organiserar samtidigt jakt och publicerar prislistan för jägarna.
Att skjuta en visent kostar 12200 PLN
Trofé (guld medalj) – 36000 PLN
Trofé (silver) – 26000 PLN
Trofé (brons) – 16000 PLN
Jakten ska pågå till slutet av februari.

Själva jakten är ingenting nytt. I Polen lever för närvarande omkring 1550 visenter och bara 240 stycken i inhägnat område. Risken för sjukdomar för visenter i frihet var alltid stor och varje år skjuter man tiotals stycken.

Politiken.

Årets protester kan man förklara med dagens politiska situation i Polen.

Nuvarande miljöminister prof. Jan Szyszko stöder en idé om aktiv naturvård, som omfamnar både aktivt skogsbruk när det gäller bekämpning av granbarkborre i Białowieża Forest och jakt på visenter som lever där och i andra skogsområden i Polen.

Hans mångåriga konflikter med polska naturskyddsorganisationerna ligger i botten på dagens protester mot visentjakten.


Bilden – Skansen

Lämna ett svar