Alla

Alla hade det mycket trevligt.

Alla hade det mycket trevligt.

Skogspraktikanten Ottokar Gamen von Rutten satt djupt deprimerad på skogsdistriktets kontor.

– Varför deppar en sån knäppskalle som du? hojtade skogvaktare Konrad.

– Vår minister, den bäste i hela regeringen, den bäste sen kommunismens fall, har blivit avsatt…Helt enkelt, bara p.g.a. regeringens ombildning, som dessutom säkert orsakades av vissa fientliga kretsar med LGBT i täten, klagade Ottokar dämpad.

– Och tillsammans med honom kommer man att avsätta ett helt gäng av far- och morbröder, höll Konrad med honom. Det är en naturlig och obönhörlig process. Sedan kommer turen till Direktionen, därefter till direktioner på landsbygden och så till överskogvaktarens och skogvaktarens distrikt och till slut ska man titta på alla, moraliskt ruttna skogspraktikanter, som du! Du borde ha studerat polska skogsbrukets historia tidigare och dragit lämpliga slutsatser i stället för att lära dig skriva angivelser och rapporter om dina chefer!

– Vad ska jag göra nu, klagade skogspraktikanten. Hela min ljusa framtid och strålande karriär är krossad av oansvariga politiker som inte tänker på oss, unga och ambitiösa jägmästare, som gärna skulle offra våra liv för det sunda, polska, katolska, moderna, hållbara, välbalanserade och mångfunktionella, MHVM, polska skogsbruket!

– Ta det lugnt, ta det lugnt, var inte rädd, tröstade honom skogvaktare Konrad. Just precis dina vidriga men utmärkande särdrag som att angiva allt och alla, ditt slemmigt kryperi, hyckleri och dubbelspel passar alltid bra i vårt sunda, polska, katolska, moderna, hållbara, välbalanserade och mångfunktionella, MHVM, polska skogsbruk! Du måste bara avvakta lite!

– Och ta tillbaka det som du skrivit om oss! sade underskogvaktaren och spottade distingerat ut kaffesump av Det Heliga Skogskontorets Kaffe. Han var dessutom en varm anhängare av billiga njutningsmedel, nationalparker och uppsägning av konkordatavtal med en liten stat liggande i Rom.

Efter bloggaren Lecą Wióry https://lecawiory715656409.wordpress.com/author/lecawiory715656409/

Bilden: st

Lämna ett svar