Skogvaktarens torp

Skogvaktarens torp per timme?

Skogvaktarens torp per timme?

Ett uppbåd av biträdande generaldirektörer, avdelningschefer, specialister, tekniker och vanliga underordnade, trängde sig in genom den öppna dörren till Hans Excellens tjänsterum.

– Ers Höghet… började en av specialisterna säga, men knuffades åt sidan av den äldste avdelningschefen och tystnade snabbt.

– Det är jag som ska säga det, påpekade avdelningschefen och lade sig omedelbart platt på golvet.

– O Vår Herre! Vår Store Ledare! Germanska fast polskspråkiga medier rapporterade att direktören i Skogsguvernementet* i Kraków mobbar sina anställda!

– Det är omöjligt! utropade Excellensen.

– Och hyr ut skogvaktarens torp per timme! viskade en av de vanliga underordnade.

– Per timme?! Hans Excellens blev förskräckt, för han visste att frågor som berörde den allmänna moralen lätt kunde avsluta hans lysande karriär.

– Men som tur är hyrdes torpet av en stadgad och anständig medborgare som tillhör före detta polske statsministerns familj, svarade avdelningschefen, fortfarande  liggande på golvet framför Excellensen. Tyvärr, vi behöver kanske kontrollera allt, annars får ekologer och våra världsförbättrare vatten på sin kvarn.

– Skicka dit några revisorer, svarade Excellensen bryskt. Snabbt! Vilka knäppskallar det är som jobbar där! Inte ens orkar de hyra ut ett torp utan att halva landet börjar prata om det!! Pappskallar!

– Och mobbingen? Vad ska kontrollen uppvisa? frågade den äldste avdelningschefen, en erfaren och förståndig människa.

– Vad då mobbingen?! Har jag inte redan sagt det?! Det är omöjligt!!

Efter bloggaren Lecą Wióry

https://lecawiory715656409.wordpress.com/2020/10/08/gajowki-na-godziny/

*anspelning på Generalguvernementet under Andra världskriget med huvudstad i Kraków.

Bilden: hembygdsförbund

Lämna ett svar