Ändamålet

Ändamålet helgar medlen.

Ändamålet helgar medlen.

Henrik M., den mest framstående ekologen öster om floden Wisła och väster om floden Njemen, den ännu okände och opolerade diamanten bland ekologiska tänkare, stod framför byns mejeri, tillfälligt stängt p.g.a. coronavirus och som vanligt svor han över skogsbruket och skogvaktarna. Hela det s.k. sunda, polska, katolska, moderna, hållbara, välbalanserade och mångfunktionella., MHVM, polska skogsbruket är bara stölder och röverier som självaste Visigoterna under Alariks styre skulle varit stolta över, utropade han.

Omkring Henrik samlades hans trogna anhängare, revolterande öppet mot skogvaktare Konrad, som, enligt deras åsikt, använde en falsk och uppblåst prislista för bränsleved. Listan, som dessutom var godkänd och underskriven av överskogvaktaren!

Konrad hade ett beprövat system att sälja veden bara till sina lojala och trogna sympatisörer och säga till andra: kom tillbaka nästa månad, vilket gjorde att de till slut blev tvungna att köpa ved hos en annan skogvaktare.

– Och de största barbarerna sitter där! ropade Henrik och visade skogvaktarens torp. Det är de som förstör våra skogar! Det är de som skickar dit skogshuggare och skogsmaskiner! Det är de som skördade kåda från våra hundraåriga tallar!

– Vad gjorde de? frågade någon yngre åhörare. Skördade kådan?! Varför?

– Det vet jag inte. De kanske gillar att såra träd. Kådans lukt, om jag kan säga så, hetsar upp dem!

– Du, Henrik, prata inte dumheter! Säg i stället till oss, hur mycket en kubikmeter ved kommer att kosta när du ska regera i skogsdistriktet! ropade en äldre åhörare med fötterna på marken tillbaka.

– Vi ska inte elda med ved, svarade Henrik, vi ska ha atomenergi!

– Henrik, prata inte strunt! Jag vill inte ha någon atom. Den är starkare än stenkol och ska säkert slå ut alla säkringar i mitt hus! Säg till oss, vilken prislista du ska ha!

Ändamålet helgar medlen, suckade Henrik och nämnde  i bästa populistiska stil såna låga priser att alla åhörarna direkt ville frita skogen från det skoningslösa skogsbruket. Skogvaktare Konrad hade ingen aning om hur nära han var då att få dela ett olyckligt öde med Ludvig XVI och att hans torp riskerade att bli förstört liksom Bastiljen, som en symbol för folkets seger över förtryckarna.

Efter bloggaren Lecą Wióry https://lecawiory715656409.wordpress.com/2020/11/15/cel-uswieca-kazdy-populizm/

Bilden: vedservice

Lämna ett svar