Kvinnostrejken.

Kvinnostrejken.

Skogvaktare Konrad och underskogvaktaren diskuterade ivrigt situationen i landet och framför allt i överskogsdistriktet Farstun, där den kvinnliga ekonomichefen försökte motarbeta alla tankar på protester.

Hon har sagt att alla kvinnor som deltar i strejken kommer att förlora rätten till att få lån från överskogsdistriktets skogskassa.

-Och det är ändå inte hennes pengar, de tillhör oss alla! underskogvaktaren blev vansinnigt arg. Han var anhängare av socialism, jämlikhet, och genusidéer, det sista med ganska oklar argumentation.

– Hon, ekonomichefen, är helt enkelt dum, gäspade Konrad. Alla visste från början, att Marie-Anne direkt skulle börja organisera och leda strejken.

– Det har varit ren aggression, dånade bakom skogskontorets vägg makan till skogvaktaren, en stor och stark Kasjubska. Att man vågar säga till ekonomichefen ”Dra åt helvete”!

– Det vågar man, skrattade Konrad. Vilken min hon hade! Liknande den när Marie-Anne för en vecka sen ifrågasatte fakturor från den sista pilgrimsresan!

– Du Konrad! dundrade hans maka. Alla vet att du är mänsklighetens skam som hamnade i det sunda, polska, katolska, moderna, hållbara, välbalanserade och mångfunktionella., MHVM, polska skogsbruket! Du ska brinna i helvetet! ! Och när jag tänker på dig och på dina oanständiga sysslor som du brukar utföra, då måste jag erkänna att abort på grund av fosters handikapp börjar locka mig!

Efter bloggaren Lecą Wióry https://lecawiory715656409.wordpress.com/2020/11/03/1672/?fbclid=IwAR1yu7Vw0BP6c4H6x2Tn0MNq0tkQ5R_AASYB7gkf-zNSHmpvttRc2ZjhJ_I

Lämna ett svar