Det hållbara, välbalanserade, mångfunktionella skogsbruket och kitt.

Det hållbara, välbalanserade, mångfunktionella skogsbruket och kitt.

I samband med skrivelsen från den Regionala Direktionen ska vi bilda en mandolingrupp i överskogsdistriktet, meddelade överskogvaktaren på ett möte.

Skogvaktare Konrad blev direkt rädd och svettig. Han var på kant med viceöverskogvaktaren, med skogsinspektören och med halva kvinnliga personalen på kontoret samt med kontorets älsklingskatt och visste omedelbart att han säkert skulle bli tvungen att spela med i gruppen.

Varför ska vi ha en sån grupp? frågade Marie, för närvarande innehavare av den ansvarsfulla ställningen som ställföreträdande skogvaktare.

Vår verksamhet och våra aktiviteter för att höja mänsklighetens nivå i natur-och skogsfrågor är mycket otillfredsställande, förklarade överskogvaktaren.
Allmänheten, särskilt den boende i storstäderna, gillar mer djupa skogar och Miljöpartiet än vårt hållbara,välbalanserade och mångfunktionella skogsbruk, sa han.
Det är därför Regionala Direktören vill att vi ska gå till offensiv med hjälp av överskogsdistriktets mandolingrupp. Alla ska spela, skogvaktarna, kontoret, ledningen.

Men vad ska vi spela för att mänskligheten skulle fatta meningen med kalhyggen? frågade Marie igen.

Folksånger, till ära av det hållbara, välbalanserade och mångfunktionella skogsbruket, svarade chefen. Direktionen anställde en specialist som ska komponera musiken och skriva texter om våra berömda kalhyggen. Och hos oss är det skogsinspektören som ska ansvara för det, tillade han elakt.

Men hur ska jag skaffa mig en mandolin? frågade Konrad oroligt

Hur kan jag veta det!, höjde överskogvaktaren rösten. I affären! Säg inte att ni alla, med era löner, inte har råd med en! Ni vill ha allt, gratis! Tjänstekläder! Bilen! Semester!
Inga diskussioner! Om en vecka ska vi ha den första repetitionen! Alla ska anmäla sig här med en mandolin under armen! Punkt slut! Klockan 18.00!

Men det är för sent, det är efter arbetstiden, jag har dessutom ingen lust att spela dum gratis, anmärkte Marie gäspande.

Jag vill påpeka, sa överskogvaktaren med giftig röst , att du tillhör Skogstjänsten och Tjänsten betyder fortfarande tjänsten för samhället.

Men jag har vid den här tiden, sa Marie, bestämt och envist, ett besök hos psykoterapeuten. Jag ska sluta med kitt, åtminstone det starkare.

Överskogvaktaren öppnade munnen.

Jag måste sluta, förklarade Marie artigt. Mina gallringar som jag planerade och genomförde är för glesa, glesa som hår på skogsinspektörens huvud. Han har dessutom redan skrivit fyra rapporter om mig. Efter vodkan var gallringen alltid OK men efter kittet började inspektören tycka att jag gjorde fel.

Överskogvaktaren satt tyst och reagerade först när skogvaktare Konrad frågade.

Men vad ska vi göra när det visar sig att Miljöpartiet är starkare än vårt mandolinspelande ?

Då, i så fall, har vår Direktion en plan B, sade överskogvaktaren med olycksbådande röst.
Den kallas “skogsstriptease”. Alla ska delta.


Bilden: YouTube

Översättning av bloggarens Lecawiory text “Dopalacze a TZW gospodarka leśna” http://lecawiory.blog.pl/2017/04/13/dopalacze-a-tzw-gospodarka-lesna/

Lämna ett svar