Den heliga

Det heliga klargörandet.

Det heliga klargörandet.

”Till överskogvaktaren i överskogsdistriktet Farstun.

I samband med en förolämpande och lögnaktig anmälan från skogsinspektören, som samtidigt bevisade att han är en begränsad dumskalle förklarar jag att:

Det är inte sant att en stor grupp träd på avdelning 102 blev angripna av granbarkborren p.g.a. min försummelse i tjänsten.

Redan i maj anmälde jag till överskogsdistriktet och till biskopsstiftet att skogsarbetare Witalis S. bland några granar  angripna av granbarkborren såg den Heliga Jungfru Maria som förbjöd honom allt skogsarbete på den här platsen.

Jag bestämde mig då för att tillfälligt avbryta allt jobb där för man ska inte nonchalera den Heliga Jungfrun, men granbarkborren utnyttjade tyvärr situationen genom att starta en andra och en tredje svärmning. Den effekten ser vi på skogsinspektörens foton,  dessutom mycket dåliga och som bevisar att han också har begränsade kunskaper i fotograferingskonsten.

Först i slutet av augusti fick jag veta från andra källor att uppenbarelsen av Heliga Jungfru Maria var ett hädiskt verk av vår lokale ekolog, Adam M. Hans bedrägliga och lögnaktiga karaktärsdrag utnyttjade naiviteten hos skogsarbetare Vitalis S. Adam M. klädde ut sig till den Heliga Jungfrun och på det sättet tvingade han oss att avsluta bekämpningen av granbarkborren.

Skogsavdelning 102 blev plötsligt en helig plats för pilgrimer, som började komma dit utan överenskommelse med mig och det förhindrade mig att påbörja avverkningen av angripna granar, för, som vi alla vet, störningar i religiös praktik är strängt förbjudna och bestraffade. Såna saker borde till och med en sån korkad person som skogsinspektören veta och som själv borde bli straffad för sina dumma och falska anmälningar!”

– Och vad tycker du? skogvaktare Konrad frågade underskogvaktaren. Är den bra?

– Hm, jag skulle inte skriva under, svarade underskogvaktaren och spottade det heliga skogskontorets kaffe. För överdrivet, tycker jag.

Skogspraktikant Ottokar, duktig i konsten att skriva anonyma tjänstebrev, anmärkte att Konrads brev skulle passa bra för att skicka utan underskrift men att han skulle tillägga något om skogsinspektörens förakt mot den kanoniska rätten som, enligt allas åsikt, är oerhört mycket starkare än skogsvårdslagen.

– Jag ska skriva under, suckade Konrad och eftersom min älskade maka, den stora och starka Kasjubskan, gick dit som pilgrim, stämmer i alla fall alla fakta i mitt brev.

– Vad då, vet hon inte om Adams M:s bedrägeri? Underskogvaktaren lät förvånad.

– Visst vet hon, och om det andra också, men trots allt åker hon överallt på liknande pilgrimsresor, sa Konrad resignerad.

Efter bloggaren Lecą wióry https://lecawiory715656409.wordpress.com/2020/09/06/najswietsze-wyjasnienie/

Bilden: dn

Lämna ett svar