Lavendelmaffian i polska statliga skogar.

Lavendelmaffian i polska statliga skogar. 

Praktikanten Marius Kräkningsson bad till den heliga Jungfrun Marias Rosenkrans i avsikt att bekämpa massuppträdandet av snytbaggar i avdelning 222b:s tallplantering.

Skogvaktare Konrad och underskogvaktaren, som sen länge struntade i praktikantens religiösa sedvänjor, smuttade på det Heliga Skogskontorets Kaffe, spottade kaffesump på golvet och kritiserade högt de idiotiska skrivelserna och breven som skickades till skogsdistriktet från självaste Regionala Skogsdirektion.

-Alla dessa meningslösa och orimliga skrifter, sa praktikanten plötsligt och stoppade pärlornas rörelse på rosenkransen. -Det är resultatet av att lavendelmaffian har tagit över hela direktionen. Vem annars hade kunnat skriva såna förvrängda skrivelser, som dessutom kränker en vanlig människas intelligens, om inte medlemmarna av en grupp fullständigt degenererade och gudlösa individer, spottande på allt som är heligt!! Naturligtvis med stöd av tyskarna, ryssarna, Europeiska unionen och hebreiska minoriteter!

Skogvaktare Konrad öppnade och stängde sin mun, förvånad över den slående logiken i praktikantens argument.

-Varför skulle de göra det? Han stammade lite, när den första överraskningen hade gått över.

-Alla vet varför! Praktikanten höjde rösten. -För att kompromettera och privatisera våra statliga skogar! Redan nu räknar Rothschild och Goldman med Sachs, fulla av hopp om lätta förtjänster, sina smutsiga shekel!

-Och vad har Rothschild gemensamt med lavendelmaffian?!  – hickade underskogvaktaren, bakfull som vanligt efter “igår” och som resonerade lite långsamt.

Praktikanten knep föraktfullt ihop sina läppar.

-Det enda ljuset i den här tunneln är Hans Excellence Direktören, som beslutade att stå emot den perversa översvämningen och etablerade Kärringsrådet*, en traditionell institution, som kommer att sätta en barriär för floden av skrifter och order som härstammar från folk fyllda av smutsiga tankar på icke heterosexuell kärlek! Hans excellens Direktören kommer att städa dessa augiasstall, upptagna av en könshomogen lobby! Jag är bara rädd, att hans parti kommer att förlora det närmaste parlamentsvalet och att han kommer att avsättas från ämbetet, så att han inte skulle kunna fullfölja sitt odödliga arbete och flytta den kända homogena och promiskuösa klicken bort från statliga skogars alla tråg!

-Varifrån kommer sådana tankar till din hjärna? frågade Konrad förvånad. -Du tar kanske hasch som vår Marie-Anne, va? Henne påverkar det dock inte så mycket!

-Titta på hur de stöttar varandra! utbrast praktikanten. -De sätter bara sina egna i skogsadministrationen! Och de allra flesta anställda är män! Men det blir slut med det! Kärringsrådet kommer att segra över lavendelmaffian och vi kommer till slut att se bara logiska och rationella skrivelser från Direktionen, skrivna av kvinnor, vars könsidentitet inte kränker naturlagarna, som är grunden till den sunda, nationella, katolska, moderna, hållbara, välbalanserade och mångfunktionella, MHVM, polska skogsförvaltningen!!

-Amen! hickade underskogvaktaren.

Efter bloggaren Lecą Wióry https://lecawiory715656409.wordpress.com/2022/06/07/stazysta-mariusz-ujawnia-spisek/

*Kärrngsrådet (Kvinnorådet, rådgivande organ, som generaldirektör för polska statliga skogar Lasy Państwowe bildade i maj 2022 https://www.facebook.com/133546133326502/posts/pfbid02ZCto2KWagdUy8DNModfR4VFXyjbjGP51a6dA5wcZqsQ9y4NcijUYjriAZRsXS7HFl/?d=n

Bilden: pinterest

Lämna ett svar