Ekologen Adam W. skriver allmänna skogscirkulär…

Ekologen Adam W. skriver allmänna skogscirkulär…

Adam W, en av de mest framstående ekologerna i Östeuropa, förberedde sig för att erövra makten över den polska skogen. Han skrev de cirkulär som han tänkte skicka till alla regionala folkskogsråd, som snart kommer att ersätta statliga skogsdistrikt, fulla av patologi och förfall.

[…] När det gäller överskogvaktarna, de där jävlarna, ska man hänsynslöst förinta dessa urartade företrädare för skogsröveri. Häng dem i närmaste stora träd, som de inte ännu hunnit avverka. Innan man hänger upp dem, bör man anteckna så många personliga uppgifter om dessa jävlar som möjligt, så att deras familjer kommer att lida även efter deras död […]

[…]Skogsövervakningsinspektörer ska få tillträde till vår organisation som kommissarier för Speciella Skogbrigader. De är så korrupta och depraverade att de alltid kommer att utföra officiella order, oavsett vilken makt de än representerar […]

[…] Skogvaktarna ska man först rulla i kåda och torra tallbarr och sen läsa offentligt för alla medborgare en detaljerad beskrivning av deras brott – hur många kalhyggen de har avverkat, hur ofta de har genomfört skogsarbete under häckningssäsongen, hur många gökar, snokar, strandskator, jaçanoror, maraboustorkar och saigaantiloper som dödades p.g.a. deras skogsbruk. Häng var femte. […]    

[…] När det gäller underskogvaktarna, häng var tionde. Resten av dessa degenererade individer bör tvingas att vakta de svarta storkarnas och tornfalkarnas bon […]

[…] Överskogvaktarnas ämbete avskaffas och ersättas av  Folkskogskomissarier […]

[…] Skogsdistrikt avvecklas och ersättas av Skogskolchoser […]

[…] Den Generella Direktionen avskaffas och i stället bildas Det Högsta Folkskogskommissariatet. I stället för Regionala Direktioner införs Folkskogskomissariatdistrikt.

[…] Folkrättigheter att beträda skogar, plocka svamp, bär och vissa växter, upphävs. Vi vet alla, vem svamp- och bärplockarna, som i åratal har dragit nytta av sina vidriga vinster genom att ödelägga  naturen på ett omänskligt sätt, samarbetar med. Skjut dem alla för skadegörelsen och spioneriet […]

[…] Ekologer från andra grupper än vår, ska fängslas och hängas. Eller dränkas i träsket. Under många år samarbetade de med skogvaktarna genom att låtsas kedja sig fast i träd och organisera olagliga skogsläger för att skydda urskogar, vilket visade sig vara konspiration och bedrägeri, som bara skogsdirektörer tjänade på, för att köpa skogstomter och skogsfastigheter till bedrägligt sänkta priser […]

[…] Bränn alla bestämmelser och föreskrifter för skogsbruk. Dessa reaktionära skogsregler är skrivna av pseudovetenskapsmän för depraverat och fördärvat skogsfolk, som alltid påstått att människan är viktigare än naturen själv. Föreskrifter måste förstöras. Hitta alla författare och häng dem.  […]

[…] Det är förbjudet att fånga granbarkborrar i fällor, särskilt i fällor med feromoner. I vems urartade huvud kan en sådan brutal och idiotisk idé uppstå? Bara i huvudet på en skogvaktare som inte ville dela sina sågspånsvinster med andra! […]

[…] Det är förbjudet att sälja timmer. Trädens lik, som ligger på marken i skogskolchoser bör högtidligt kremeras som exempel på  offer och martyrskap för den sunda, nationella, katolska, moderna, hållbara, välbalanserade och mångfunktionella, MHVM, polska skogsförvaltningen, d.vs. det lömska, bedrägliga, ondskefulla och avskyvärda röveriet. Skogsarbetare ska genomgå omskolning. Man ska ordna guidade rundturer i byar med skyltar på bröstet ”Jag levde av att döda den polska naturen. Jag är en jävel och en igel.” Skjut var tjugonde […]

Efter Lecą Wióry https://lecawiory715656409.wordpress.com/2021/09/21/henio-malanka-pisze-okolniki/?fbclid=IwAR0JKCzDDmD7umj2ddEpku8rczY6kMMkbL0Kaz-RNsdmoCkXYRLrxRvv9kg

Lämna ett svar