Ekologen

Ekologen Henrik M. missionerar.

Ekologen Henrik M. missionerar.

Henrik M., den mest framstående ekologen öster om floden Wisła och väster om floden Njemen, stod framför byns mejeri och svor, som vanligt, över det sunda polska katolska moderna hållbara välbalanserade och mångfunktionella MHVM polska skogsbruket.

– Ni ska få se! talade han till en ganska stor samling av byns invånare, som trotsade coronavirusrestriktionerna och kom för att lyssna på Henriks dagliga predikan.

 – Om det fortsätter att vara i skogen så som det är idag, då kommer skogvaktarna att ställa upp monument till Robert Mugabes eller Mobutu Sese Sekos ära!

– Vems?? Auditoriet var lite obildat.

– Förtryckarna av folket i Zimbabwe och Kongo!

– Var??

– I Afrika! Blodtörstiga tyranner, som likt vampyrer sög folkets blod och orsakade nöd!

– Du Henrik, spela inte dum! Vi kom hit för att höra dig tala om det usla och värdelösa skogsbruket representerat av skogvaktare Konrad och underskogvaktaren! Och att de äntligen ska försvinna från skogen och att vi ska kunna få och ta gratis brännved därifrån! Afrikansk politik och afrikanska politiker intresserar oss inte!

– Men det är viktigt! Ni måste veta varför man ska jaga bort skogvaktarna från skogen precis som afrikanska diktatorer!

– Du Henrik, du är en knäppskalle och en dåre! Vi vill lyssna på hur skogvaktare Konrad och underskogvaktaren slösar bort vår gemensamma nationella egendom och hur mycket vi förlorar dagligen! Vi vill lyssna på hur mycket vi ska vinna i m3 gratis virke när den där blodtörstiga kasten förlorar sin ställning! Tala som vanligt!

Efter bloggaren Lecą Wióry https://lecawiory715656409.wordpress.com/2020/08/02/henio-malanka-znowu-nadaje/

Bilden: sydsved

Lämna ett svar