Fragment

Fragment av skogsinspektör Lipsills rapport.

Fragment av skogsinspektör Lipsills rapport.

(….)Skogvaktare Konrads kontor verkar vara försummat och trotsar de grundläggande principerna för hygien, hälsa och säkerhet. Särskilt hjorthuvudet, som hänger ovanför dörren, faller ofta och gör illa den som försöker komma in. Jag upptäckte att det här är ett knep av skogvaktare Konrad, som fäst hjorthuvudet  på ett speciellt sätt, med ett snöre så att det går att få det att falla när som helst, beroende på vem som kommer in

(…)

(…) Alla dokument har fullt med kaffefläckar och på vissa, från november till mars, upptäckte jag många rester av regenerativa måltider

(…)

(…) Frånvaron av ett kors i skogskontoret visar tydligt skogvaktarens världsbild och hans extremt motbjudande attityd till vår nations tradition och kultur

(…),

(…) På begäran om att visa kontrollformulären för snytbaggars närvaro på hyggena presenterade skogvaktare Konrad en sexton sidors rutig anteckningsbok med många karikatyrer av skogs- och inspektionsförvaltningen med exceptionellt motbjudande anatomiska detaljer. Han hävdade vidare att likheten mellan karikatyrerna och skogsledningen är helt tillfällig, att han inte vet vem de hemska teckningarna föreställer, att han inte vet vem som ritade dem och att han inte vet hur de hamnade på hans kontor

(… )

(…) Jag upptäckte många vodkaflaskor och ölburkar. Skogvaktaren hävdade att det var avfall som han hade samlat i skogen för att lämna på återvinningsstationen. Han kunde emellertid inte svara på var närmaste återvinningsstation låg eller varför de flesta flaskor och burkar fortfarande var oöppnade

(…)

(…) Skogvaktare Konrad är en exceptionell älskare av kommunismen och har en hund som han kallar Sharik.* Hunden som är vansinnigt aggressiv, sprang in på kontoret under mitt inspektionsarbete, kastade sig mot mig, rev av uniformen och mössan med statliga riksvapnet och bet mig hårt på kroppsdelar som inte ens Skogsvårdslagen nämner

(… .)

(…) Jag slängdes ut från skogskontoret för skogvaktaren hävdade att han inte har tid för dumheter och måste skriva kvitton till chaufförer av timmerbilar, att jag skulle knacka mig i huvudet och börja syssla med något nyttigt och att det är bäst  för mig att bli befordrad till regionala direktionen så att det inte skulle finnas några spår av mig i skogsdistriktet (…)

*Sharik – namnet på en schäferhund från en mycket populär polsk TV-serie från 70-talet om Andra  världskriget och vänskapen mellan polska och sovjetiska soldater.

Efter bloggaren Lecą Wióry https://lecawiory715656409.wordpress.com/2021/05/10/pisz-inzynierze/?fbclid=IwAR1h8hy5byACXSOEsI0222hbkRe9qrZCL-9CVT-yLEtnPYMO26eovq-YHEY

Zdjęcie: pixabay

Lämna ett svar