Ge oss

Ge oss tillbaka certifikat FSC, era skitstövlar!!!

Ge oss tillbaka certifikat FSC, era skitstövlar!!!

Ett uppbåd av biträdande generaldirektörer, avdelningschefer, specialister och vanliga underordnade, trängde sig i korridoren framför den öppna dörren till Hans Excellens tjänsterum och ropade: O Du Store Allvetande! Hjälp oss! Låt din omätliga visdom skingra det mörker som har dröjt kvar över vår direktion!!

-Vad är det nu igen för någonting, knäppskallar, ropade Excellensen sittande bakom sitt skrivbord, vet ni inte att det är pandemi?! Vem tillät er att springa runt i byggnaden som en vargflock?!

– O Ers Excellens! Den äldsta av avdelningscheferna tog mod till sig. -De har dragit in vårt FSC-certifikat!

-Vad?! Vem vågade göra det!? skrek Excellensen.

-Det var de afrikanska auditörerna*, O Du Store! Men alla spår leder till Bonn och till det landet som ser snett på vårt sunda, polska, katolska, moderna, hållbara, välbalanserade och mångfunktionella, MHVM, polska skogsbruk!! Det behövs någon med intelligens och skarpsinne som kan formulera en skrivelse med krav att få tillbaka certifikatet!

-Varför låter vi våra fiender certifiera oss?!  Excellensen lyfte händerna mot himlen. Snart kommer kanske Wajrak** att göra det?!

-Det är möjligt att han snart kommer att göra det, den äldsta av avdelningscheferna böjde sig ner, men tills vidare borde vi skicka en skrivelse till de skoningslösa afrikanerna, O Du Store!

-Skrivbiträde! Kom hit! Excellensen ropade.

Med en bunt pappersark pressade sig skrivbiträdet igenom skaran av Excellensens underordnande anställda, som låg på golvet.

-Jag är redo, Ers Höghet!

-Skriv! ”Ni, skitstövlar…

-Är det inte för starkt? Den äldsta av avdelningscheferna vågade protestera. -De kan betrakta det som rasism…

-Tyst! skrek Excellensen, det är er snälla och artiga hantering av ärenden som gjort att vi förlorade certifikatet!!

Nu måste vi börja tala som män!! Skriv!

”Era skitstövlar! Ni, ett gäng inkompetenta och outbildade pseudoexperter! Er ackvisitör….

-Auditör, rättade försiktigt den äldsta avdelningschefen …

-auditör, en trögfattad och korkad man, som förmodligen befann sig för första gången I en riktig skog, som inte förstår tanken bakom vårt hållbara skogsbruk, som handlade innan dess med stulna mattor i Afghanistan, fick antagligen det här jobbet bara tack vare sin familjs kontakter! Skicka hit någon som fattar vad skogsbruk är och som har sett något annat än er afrikanska djungel!! Vårt folk, som överlevde Hitler, ska inte behöva  lyssna på outbildade pappskallar och jubelåsnor!! Jag kräver att ni tar tillbaka ert idiotiska beslut!!! Herr Excellens Generaldirektören.”

-Jag vet inte om översättaren på ett adekvat sätt kan förmedla stämningen i denna odödliga skrivelse, den äldsta av avdelningscheferna kliade sig i huvudet…

-Vilken översättare?! Excellensen skrek. Bara en skyldig behöver översätta sina skrivelser!!! Skicka den direkt som den är, på polska!***

*Det godkända certifieringsföretaget heter SGS Polen och har sitt kontor i Bonn, Tyskland. Det arbetar enligt programmet SGS Qualifor South Africa.

** Adam Wajrak är den välkände ekologen och journalisten i dagstidningen Gazeta Wyborcza.

*** Den regionala direktionen för polska statliga skogar i Łódź, som förlorade FSC- certifikat, överklagade certifieringsföretagets beslut på polska och skickade skrivelsen först till Sydafrika, sen till Bonn, Tyskland.”

Efter bloggaren Lecą Wióry https://lecawiory715656409.wordpress.com/2021/03/11/oddajta-certyfikat-dranie/

Zdjęcie: fsc

Lämna ett svar