Illegala avverkningar i Ukraina.

Illegala avverkningar i Ukraina.

Illegala avverkningar i Ukraina.

Illegala avverkningar i Ukraina ökade mycket under 2015 och ökar fortfarande, skrev Michał Kozak i polska Obserwatorfinansowy.pl i juli 2016.
Mest pågick de och pågår fortfarande i Karpaterna, Bukovina och Volynien, i västra Ukraina.


Slovo i Dilo

Michał Kozak hänvisade till ukrainska tidningen “Slovo i Dilo” som alarmerade att värdet på illegal timmerexport uppskattas till 100 mln USA dollar i månaden.
Timret förs till Polen, Rumänien och västra Europa, skrev “Slovo i Dilo”
2015 avslöjades 8000 fall med illegala avverkningar och hela 70% av allt timmer från avverkningar åker utomlands som träråvara.

Duma

Den ukrainska Duman förbjöd förra året export av obearbetat timmer och massaved, med undantag för talltimmer, från 1 november 2015.
Förbud mot talltimmer ska gälla från 2017.
Förbudet är starkt kritiserat av EU som ser det som handelshinder och Duman överväger för närvarande att ändra sitt beslut. Samtidigt protesterar ukrainska naturvårdsorganisationer och anklagar politiker om korruption. Vägarna mot polska och rumänska gränsen är ofta övervakade av ekologiska aktivister som försöker granska alla papper och dokument.

I Ukraina finns det ca 10,8 mln ha skog och den utgör 15,8 % av Ukrainas totala landyta. Nästan all Ukrainas skogsmark ägs av allmänheten och staten, i privata händer finns det knappt 1%.

Nowa Gazeta Leśna

Polska tidningen Nowa Gazeta Leśna, 10/2016, http://www.gazetalesna.pl/aktualnosci intervjuade förra månaden prof. Oleg Styranivsky från Skogsuniversitet i Lvov.
Han bekräftade uppgifterna om illegala avverkningar. Enligt hans åsikt var de i storleken 24000 m3 2015 och 15800 m3 under de första sex månaderna 2016.
Men han erkänner att det är den officiella statistiken och den inofficiella kan visa mycket större siffror.

Förbud att exportera timmer och massaved kan inte göra slut på illegala avverkningar, säger han, eftersom man oftast använder och brukar virke och timmer på hemmamarknaden.
Den ukrainska sågverksindustrin består framför allt av små lokala sågverk som inte kan bearbeta virke i enlighet med exportregler.

Frågor.

Hur ska ukrainska myndigheter agera, frågar journalisten Magdalena Bodziak?

Jag tycker, svarar prof. Styranivsky att viktigast är en elektronisk och central bokföring av all skogsavverkning, all efterfrågan på träråvaran och all handel med den.
Idag är det ganska svårt att kontrollera om timmer och virke är legala eller inte.
2015 avverkades (officiellt) 19 mln skogkubikmeter och det utgör genomsnitt 45% av årlig tillväxt. Men stort antal av döda stående träd i Lvovs län gör att där avverkar vi 80-85% av årlig tillväxt.
Protester mot illegala avverkningar påverkar också oss, som jobbar i skogsbruket, säger professorn. De ger oss, helt enkelt, mycket dåligt rykte.

Hur är det med användningen av skogsmaskiner i ukrainska skogsbruket, frågar Nowa Gazeta Leśna?

Illegala avverkningar i Ukraina.
Zdjęcie: Sifi

Staten har brist på pengar, det samma gäller allmänna skogar. Men samtidigt behöver vi skogsmaskiner typ skidder eller skotare. Våra kostnader för avverkning och skotning är för närvarande 5-7 euro/m3.
Idag har vi i Ukraina bara några skördare och kanske 10 skotare, alla begagnade, framför all vitryska Amkodor.

Finns det efterfrågan på biomassa?

Mycket liten, svarar Oleg Styranivsky. Efterfrågan är nästan noll och det finns bara några små skogsfirmor nära Lvov, som sysslar med biomassa.

Och skogsutbildningen? Finns det intresse bland unga?

Det är mindre än för 10 år sen, men det beror på omorganisation av själva utbildningen och på att antalet födda minskade kraftigt på 1990-talet.

Sista fråga gällde eventuellt samarbete mellan polska och ukrainska skogsfirmor och där ser Oleg Styranivsky stora möjligheter, särskild i regioner nära den gemensamma polsk-ukrainska gränsen.

För Sverige är Ukraina ett okänt skogsland. Men det är kanske dags att börja intressera sig för möjligheterna?


Zdjęcie tytułowe autorstwa dreamstime.

Lämna ett svar