Polska skogen ska rädda polska kolgruvor.

Polska skogen ska rädda polska kolgruvor

Polska skogen ska rädda polska kolgruvor.

Den polska skogen ska rädda polska kolgruvor genom att man satsar på ett aktivt och hållbart skogsbruk.
Det ska leda till att skogen växer upp snabbare och till att den binder mera CO2.

Ungefär så här låter resonemanget från polska Miljöministeriet och polska statliga skogar Lasy Państwowe.


Kol-och skogsgårdar.

Lasy Państwowe ska bilda s.k. kol-och skogsgårdar, i början i 26 skogsdistrikt i hela Polen, där man systematiskt ska mäta koldioxid som kommer att bli bunden i träd, buskar och undervegetationen samt i skogsmarken.

Vad är det för aktivt och hållbart skogsbruk som Lasy Państwowe kommer att bedriva i sina kol-och skogsgårdar (på polska Leśne Gospodarstwa Węglowe) med start den 1 januari 2017?

Kritikerna menar att det är samma skogsbruk som tidigare och att själva idén med kol-och skogsgårdar är ganska enkel – EU ger gärna pengar till olika klimatprojekt och polska Lasy Państwowe kan konsten att få olika bidrag från EU.

CO2-skogsåtgärder.

Konkret kan man beskriva polska CO2-skogsåtgärder så här:
– aktiva röjningar och gallringar, som leder till snabbare tillväxt.
– skogsekosystemet ska vara fyllt till maximum av olika skikt – träd, buskar, undervegetation och markvegetation.
– man ska välja träd och växtarter som växer snabbt men samtidigt är rätt anpassade till skogsbeståndet.
– åldersanpassning (bättre än tidigare) för föryngringsavverkningen.
– trakthyggesbruk i tallskogar ska ersättas gradvis av blädning och olika metoder av kontinuitetskogsbruk.
– eventuella skogsplanteringar på dåliga odlingsmarker.
– mera döda träd och död ved i skogen.

Som vi ser är åtgärderna varken originella eller nya. Alla är en del av dagens polska skogsbruk och sen länge hjälper de till att binda CO2 i polska skogen.

Svaret på varför polska Miljöministeriet och Lasy Państwowe börjar propagera för såna idéer finns i titeln på bloggen – Polska skogen ska rädda polska kolgruvor och polska kolkraftverk, allt genom initiativ från polska miljöministern skogsprofessor Jan Szyszko.


Bilden – Tadeusz Ciura

Lämna ett svar