Jannes

Jannes katt gör karriär.

Jannes katt gör karriär.

Generaldirektör Janne styrde sin Generaldirektion med järnhand och så gott han kunde.

Laserskrivarkabeln, som hjälpte honom att hålla ordning och reda, svischade till vänster och höger, när Janne sprang längs korridorerna och slog alla på sin väg.

En sak var säker: om någon ekolog hade dykt upp framför Generaldirektionens byggnad och haft för  avsikt att protestera mot det sunda, polska, katolska, moderna, hållbara, välbalanserade och mångfunktionella, MHVM, polska skogsbruket, skulle Direktör Janne ha krossat honom till massa för papper.

Medan han lekte med laserskrivarkabeln, uppstod ett visst problem av formell karaktär.

Janne krävde av kontorskammarherren att hans döda katt, som han utsåg till seniorspecialist för naturutbildning och skogsutbildning, skulle få ett kontor, ett jobb och en stämpel.

Janne rullade med ögonen och utstötte fruktansvärda oljud:

”Han är den bästa specialisten vi har!  Hittills har ingen mer kompetent arbetat på Generaldirektionen!

Kontorskammarherren stirrade misstroget  på det något mumifierade liket men visste att motstånd var meningslöst. När Generaldirektören vill ha något, då får han det.

Katten fick stämpel, kontor och ett underskrivbiträde med uppgift att hålla bort flugor som samlades vällustigt ovanpå kattliket. När det gäller jobbet lyckades kontorskammarherren förklara för Janne att katten ännu inte fått personnummer från Skatteverket och att det ännu inte finns något sätt att ge honom lön.

”Det är naturligtvis bara en tidsfråga” försäkrade kontorskammarherren Generaldirektören.

”Snart kommer vi att utse honom till riktig jägmästare och sen till biträdande Generaldirektör!”

Efter bloggaren Lecą Wióry

https://lecawiory715656409.wordpress.com/2021/04/16/kot-romusia-robi-kariere/?fbclid=IwAR1-xTqeF83CfQ8QOUYMuJQqh9MDtgTXP5LmDnGMeJapkBxZS_Gvvx_2QSg

 

 

Lämna ett svar