precedensfall

Precedensfall i skogsadministrationens personal.

Precedensfall i skogsadministrationens personal.

Henrik M. den mest framstående ekologen öster om en viss centraleuropeisk flod, bestämde sig för att öppet kritisera planeringen av skogsplanteringen i skogsdistriktet Farstun.

”Att denna okunniga person” förklarade han för det stora A-Laget som satt framför byns mejeri, ”efter att tanklöst följt riktlinjerna för skogsbrukets regler, ett vrickat dokument och skapat av dilettanter för idioter, planterade gran, tall och lite ek, är inte konstigt. Å andra sidan förtjänar det faktum att skogsinspektören godkände denna tanklösa och provocerande uppvisning av skogslöshet, bara allmän fördömelse, vilket jag gör!  Ni, med examina från skogsbrukstekniska högskolor borde skämmas!”

Här lyftte Malanka pekfingret anklagande och pekade på en närliggande skogvaktares stuga, där skogvaktare Konrad satt på kontoret och drack Det Heliga Skogskontorets Kaffe, lyssnande  på Henriks predikan och noggrant antecknande vem som dök upp, för att senare göra det svårt för dem att köpa brännved.

”Tiden kommer nu för att skogen ska återfå sin sanna karaktär!” ropade Henrik. ”Allt kommer att ske naturligt! Inget in vitro-skogsbruk som används av vansinniga jägmästare! Det blir som Moder Natur ville från början! All makt åt de Ekologiska Råden! Länge leve den naturliga skogen från födelse till  förfall!”

Åhörarna grät av upprörda känslor över det vackra talet.

Underskogvaktaren, som också lyssnade på Henrik, kliade sig på sitt lätt svullna ansikte:

”Varför släpper vi inte Sharik på honom”

Sharik, en riktig helveteshund, blandras mellan afganhund och pointer, som tuggade på stålvajrar som om de vore hampa, älskade jaga Henrik som alltid klättrade upp i ett träd, omedveten om att detta inte var något hinder för en arg hund.

”På grund av de sista personalrörelserna i vår älskade Generaldirektion” suckade skogvaktare Konrad.

”De visade tydligt att det finns saker i den här världen som till och med forskare från Skogforsk inte drömde om och vem vet om Henrik inte en dag kommer att bli utnämnd till Generaldirektör! Och då är det slut med vårt varats olidliga lätthet i skogen!

Efter bloggaren Lecą Wióry https://lecawiory715656409.wordpress.com/2021/04/20/kadrowe-precedensy/

Zdjęcie: dreamstime

Lämna ett svar