Brev från polska skogsarbetsgivare till Polens statsminister Mateusz Morawiecki.

Brev från polska skogsarbetsgivare till Polens statsminister Mateusz Morawiecki.

Herr statsminister!

Tusentals privata skogsfirmor, som tillhandahåller tjänster som plantering, röjning, gallring och avverkning för förvaltaren av polska statliga skogar, Lasy Państwowe, står, för närvarande, inför en mycket svår ekonomisk situation.

Vi ber dig att vidta åtgärder för att förhindra ödeläggelse av marknaden för skogsbrukstjänster i vårt land, ett resultat av det oansvariga uppträdandet av Lasy Państwowe.

Privata skogstjänster bildades i Polen för cirka 30 år sedan, som ett resultat av politiska omvandlingar och införandet av den nya skogslagen.

Hittills har små och dynamiskt utvecklade familjeföretag varit en pålitlig leverantör av skogsarbete för alla statliga skogsdistrikt i hela landet. Det är tack vare det hårda arbetet och engagemanget från över 40.000 anställda i flera tusen privata, små skogsfirmor, som Lasy Państwowe hittills har fått positiva ekonomiska resultat och kunnat hålla skogsbeståndet i gott skick.

Den inkonsekventa och växlande politiken för statliga skogars förvaltning, många års försummelse och okunskap om villkoren för privata skogsföretags arbete ledde 2015 till vår strejk. Tyvärr till ingen nytta.

Vi noterar med bitterhet att sedan dess har situationen för skogsbrukstjänsterna i Polen drastiskt försämrats. Låga priser som erbjöds av statliga skogsdistrikt, otillräckliga för de förändrade marknadsförhållandena, ledde till en situation där fortsatt verksamhet inom denna näring blev olönsam.

Det mycket höga antalet olycksfall i skogsarbete (lika stora som i gruvdrift), omöjligheten att säkerställa en rimlig ersättningsnivå för skogsarbete och bristen på yrkesutbildning ledde till en massiv flykt av anställda från våra företag. För närvarande säger de flesta skogsfirmor att de kommer att överväga att avsluta samarbetet med Lasy Państwowe.

Statliga skogars förvaltare, Lasy Państowe, har inte, trots att de sysselsätter drygt 26.000 personer, den tekniska och organisatoriska potentialen att utföra de lagstadgade skogsuppgifterna.

Hela maskinparken, som vi använder till timmeravverkning och föryngring av skogen och cirka 40.000 anställda, finns i våra företag. Av dem planerar 73% att successivt dra sig ur samarbetet med Lasy Państwowe under de kommande månaderna .

Kollaps av skogstjänster kommer att sluta i ekonomiska förluster i polsk skogsindustri. Hur stora de kommer att vara, är svårt att uppskatta.

Med tanke på allvaret i situationen och de katastrofala konsekvenserna av Lasy Państwowes inaktivitet, ber vi dig om ett omedelbart ingripande.

Vi kräver:

1.Förklaringar till varför våra skogsföretagare, trots den miljardvinst som Lasy Panstwowe uppnådde 2021 och trots allt högre virkespriser, tvingas att acceptera offerter för skogstjänster på en lägre nivå än under tidigare år.

2. Utnämning av en kommitté för framställning och genomförande av ett program för skogsbruks-och skogsindustriutveckling i Polen, med deltagande av representanter för statliga skogar, skogsföretag och skogsindustri.

Lasy Państwowes generaldirektör bör lägga fram ett förslag till ett program som ska hjälpa till bl.a. att lösa säkerhets-och hälsofrågor i skogsarbete, säkerställa en stabil tillgång till kvalificerad arbetskraft och minska löneskillnaderna mellan anställda i Lasy Państwowe och våra skogsarbetare.

3. Statliga kontrollmyndigheter bör övervaka värderingen av skogsbruksarbete som utgör flera miljarder złoty i offentliga kontrakt, när det gäller tillförlitligheten av upprättade värderingar, skyddet av rättvisa konkurrensvillkor och utövandet av verksamhet i enlighet med gällande lag.

4. Trovärdig offentlig information om:

-Situationen som uppstod vid anbudsförfaranden för skogsbruk i statliga skogsdistrikt för 2022, vilket tvingade skogsföretagen att lägga fram offerter under lönsamhetsnivån;

-Lasy Państwowes ekonomiska politik inom området för beräkning av kostnaderna för våra skogstjänster.

-De mål som Lasy Państwowes vinst från 2021 avsattes för.

Vi förstår inte situationen där priserna på virke når rekordnivåer och vår kund, Lasy Państwowe, avvisar rimliga priser för skogsbrukstjänster, som överstiger Lasy Państwowes värdering. Den ökning av kostnader för skogsarbete som föreslagits av skogsentreprenörer, uppgick till cirka 380 miljoner złoty, vilket, i jämförelse med det totala belopp, som tilldelats skogsbrukstjänster (cirka 3 miljarder złoty), är en liten summa. Samtidigt uppnådde Lasy Państwowe, enligt pressmeddelanden, en vinst på 1 miljard złoty 2021.

Med vänliga hälsningar

Tadeusz Ignaciuk, styrelseordförande och Mieczysław Wierzbicki, sekreterare i Skogsföretagarnas förening.

Wojciech Wójtowicz, styrelseordförande i Polska föreningen för skogsarbetsgivare.

För uppmärksamhet:

Republiken Polens president

Parlamentsledamöter och senatorer i Republiken Polen

Alla ministeriet för statliga tillgångar:

-Finansministeriet

-Ministeriet för klimat och miljö

-Ministeriet för familje- och socialpolitik

-Ministeriet för jordbruk och landsbygdsutveckling

-Ministeriet för utveckling och teknik

-Hälsoministeriet

-Lasy Państwowe

Efter Firmy Leśne http://firmylesne.pl/images/source/2022/Petycja%20bran%C5%BCy%20us%C5%82ug%20le%C5%9Bnych%20IW.pdf

Bilden: mostphotos

Lämna ett svar