Skogsplanteringar i skogsdistriktet Nadleśnictwo Rytel.

Skogsplanteringar i skogsdistriktet Nadleśnictwo Rytel. 

Skogsdistriktet Nadleśnictwo Rytel är en av de 430 skogsdistrikten som ingår i polska statliga skogar Lasy Państwowe. Det ligger i norra Polen. 

I augusti 2017 drabbades skogsdistriktet av den största katastrofen i moderna polska skogshistoria, stormen i orkan styrka. 

Jag har skrivit om den i https://www.forest-monitor.com/sv/den-storsta-naturkatastrofen-i-polska-skogens-historia/

Skogstädningen och skogsavverkningen av området beskrev jag för några månader sen i http://www.forest-monitor.com/sv/skogsdistrikten-nadlesnictwo-rytel-och-nadlesnictwo-lipusz-i-kampen-mot-tiden/

Nu, på våren 2019, är det dags att börja återplanteringen på de avverkade och städade skogsmarkerna.

Under hösten 2018 förbereddes områden genom uttag av stubbar på en del av hyggen och genom markberedning med hjälp av plog LPZ (pług LPZ https://m.youtube.com/watch?v=U-kfW9tn-Vs).  

På delar av hyggen, där granplantor riskerar att bli stående i vatten,  jobbade en grävmaskin för att förbereda lite upphöjda planteringspunkter. På växtplatsen växte före stormen en fin granskog och man kan se fläckar av naturlig granföryngring. 

Skogsdistriktet Nadleśnictwo Rytel ska återplantera inom närmaste fem åren omkring 5300 ha skog och till den väljer man 32 mln tallplantor Pinus sylvestris, 7 mln ek Quercus sp., 1 mln bok Fagus sylvatica, 1 mln vårtbjörk Betula pendula och 3 mln plantor till lövblandning som t.ex. avenbok, lönn, alm, lind och asp. 

Skogsplanteringen genomför man  och ska genomföra framför allt manuellt, delvis maskinellt och man började redan i mitten av mars. 

På de två filmerna ser vi frivilliga som hjälper skogsdistriktet i återplanteringen.

https://www.facebook.com/607662746353916/videos/1981393508837078/

https://www.facebook.com/607662746353916/videos/502718230261226/

De planterade tall och ek redan i två lördagar i mars och kommer att plantera också i de två närmaste lördagarna. 

Dagen avslutar man alltid med en brasa, korv och minnesbilder. 

Bilden: Skogsdistriktet Nadleśnictwo Rytel

Lämna ett svar