Stormen som tema tystnade men inte problemen.

Stormen som tema tystnade men inte problemen.

Stormen som tema tystnade men inte problemen.

Fyra månader efter den största stormen i det polska moderna skogsbrukets historia, stormen som drabbade nordcentrala Polen 11-12 augusti 2017 och som fällde 8,2 miljoner m3 skog och orsakade skador på 80.000 ha skog har den polska statliga skogsadministrationen Lasy Państwowe fortfarande stora problem att lösa.

Ett av dem är definitionen av s.k. energivirke som bör ersätta den gamla normen på icke värdefullt virke. Fortfarande gäller inte den nya definitionen, trots att man började arbeta med den för över ett år sedan.
Regeringen lovade också stora skattelättnader för privata skogsägare (1,5 miljoner m3 skogsskador på 10.000 ha) men bönderna har inte fått dem ännu, trots att Lasy Państwowe redan har betalat ut pengarna från den s.k. stabiliseringsfonden.

Direktör Janusz Kaczmarek, som administrerar de mest skadade skogarna i Kujavien-Pommers volvodskap beskrev situationen i de drabbade skogsdistrikten som mycket allvarlig.

I skogsdistrikten Nadleśnictwo Rytel och Woziwoda växte de vackraste tallarna i hela Polen, sa han. Nu ligger de och tur i oturen är att vi har deras frön i våra fröbanker.
Skogsvägarna är i mycket dåligt skick, särskilt med tanke på det regniga och milda vädret, som härskar nu. På vissa ställen passerar några tiotals timmerbilar om dygnet. Det fattas vägbyggnadsmaterial och priserna på de mest användbara, betongplattorna, höjdes 40-60% på bara några månader.
Kostnaderna för skogsvägar beräknas 2017 till 18 mln zł (42 mln kr) och här ingår också kostnader för skogsvägar i privata skogar 2,7 mln zł (6,4 mln kr).

Vid skogsavverkning arbetar 149 skördare och lika många skotare från 152 skogsfirmor. De största problemen uppstår i skogsdistrikt med lövskogar, där man p.g.a. vädret kan jobba bara med motorsåg.
Kvaliteten på sågtimmer har börjat bli dålig (stockblånad, spjälkning) och köparna reklamerar ganska ofta, sa Janusz Kaczmarek.
Ett annat problem är att privata skogsägare, tack vare hjälp med avverkning av statliga Lasy Państwowe dessutom, har börjat sälja sitt virke billigare än de statliga skogsdistrikten och därmed konkurrerar med dem.

Vi är förberedda inför nästa års (2018) skogsplantering, sa direktören, men ska antagligen ha för lite folk, vi skulle behöva omkring 4.000 personer sammanlagt.
Vår personal är trött, vi anställde 70 människor extra till det mest krävande jobbet som till exempel virkesmätning och vårt interna vaktbolag Straż Leśna arbetar dag och natt för att förhindra stölder.
Polska statliga järnvägar PKP Cargo försöker att leverera mera godsvagnar för virkes- och timmertransport. Lasy Państwowe disponerar redan fyra stora lastplatser och speciella tågspår, men skulle behöva fler.

Men problem skapar också möjligheter till nya organisatoriska lösningar. En av dem är den fotooptiska virkesmätningen av massaved, som ligger i högar vid skogsbilvägar. Innan dess gjordes mätningen av skogvaktare, med traditionella metoder. Nu görs mätningen av kameror monterade på speciella bilar och informationen skickas direkt till skogvaktarens och skogsdistriktets register.

Efter artikel av Daniel Klawczyński i tidskriften Las Polski 24/2017


Bilden: youtube

Lämna ett svar