Polska statliga skogar Lasy Państwowe och Katolska Kyrkan.

Polska statliga skogar Lasy Państwowe och Katolska Kyrkan.

Polska statliga skogar Lasy Państwowe och Katolska Kyrkan.

Katolska Kyrkan organiserade den 13 maj 2017 tillsammans med polska statliga skogar Lasy Państwowe och Polska Jägarförbundet PZŁ en konferens “Än är Polen ej förlorat – Landsbygd”. Den ägde rum i staden Toruń.
Konferenstema blev: “Kyrka, skogsbruk och viltvård i gemensam omsorg om den polska landsbygden”.

Konferensen öppnades av Fader Tadeusz Rydzyk, direktör för Radio Maryja och miljöminister Jan Szyszko.
Före konferensen deltog alla i katolska mässan, där biskop Antoni Dydycz predikade om hur viktigt det är att den polska landsbygden hedrar alla som sörjer för och vårdar det polska jordbruket, de polska skogarna och Polen.

https://wpolityce.pl/polityka/339581-kosciol-lesnictwo-i-lowiectwo-wspolna-troska-o-polska-wies-konferencja-naukowa-w-toruniu-zdjecia

Fader Tadeusz Rydzyk sade bl.a.
“Jag ser på alla här och tänker: Ni är själva Polen.
Hatet mot skogsfolket, jägarna och jordbrukarna är starkt idag. Jägarna är attackerade och förföljda, deras bilar blir förstörda och de som gör det kallar sig själva ekologer. De är inte ekologer, de är terrorister.
Hatet växer och någon vill tjäna på det. Vi ska stå emot och inte ge upp.
Polen ska visa en väg för hela världen, pånyttfödelsens väg. Vi ska göra det genom våra nya förordningar och vår nya lag.”

Miljöminister Jan Szyszko sade bl.a.

https://wpolityce.pl/spoleczenstwo/339599-minister-szyszko-w-toruniu-o-ideach-pseudoekologow-animalizacja-czlowieka-to-pewien-cel-bardzo-wyrafinowany

“Jag är mycket tacksam över att här, finns det med mig över 8.000 människor som tänker och tror likadant som jag.
(Min anmärkning – administrationen i polska statliga skogar Lasy Państwowe består av 430 skogsdistrikt med 50-70 anställda. Varje skogsdistrikt hade före konferensen en “frivillig” plikt att skicka 12 anställda, vilket automatisk gav 5.160 “frivilliga” deltagare.)
Vi, i Lag och Rättvisa, (regerande partiets namn) lägger mycket stor vikt vid miljön och landsbygden. Vår ledare och guru, Jarosław Kaczyński, skrev om det i partiets program. Jag samarbetar med honom sedan 20 år och tack vare honom och statsminister Beata Szydło blev jag miljöminister, säkert en av de äldsta i EU.
Lägg Jorden under Er, sade Gud till människan och de orden fungerar för oss i Polen. Vi brukar vår natur på det sättet att den blommar och ger oss mat och arbete. Vi i Polen är förebilden för Europa. Vi i Polen har alla arter i djur- och växtriket som lever i Europa. Vi har oförstörda jordbruksmarker. Vårt skogsbruk, det polska skogsbruket är förebilden för det hållbara europeiska skogsbruket. Vi brukar Jorden och samtidigt har vi den och äger den.”

Generaldirektören för polska statliga skogar Lasy Państwowe Konrad Tomaszewski sade bl.a.

https://wpolityce.pl/gospodarka/339620-dyrektor-lasow-panstwowych-ekocentryzm-jest-zagrozeniem-dla-funkcjonowania-polskich-lasow

“Det finns tre stora hot mot polska skogar.
Det första är Ecocentrismen representerad av dem som tycker att naturen klarar sig bäst själv och att träd älskar varandra.
Det andra är skogsnäringen d.v.s. trä- och pappersindustrin, som kräver mera och mera råvara av oss och samtidigt billig råvara.
Det tredje är små skogsfirmor (på polska ZUL) som skapar stora problem för oss med sina krav, problem som gör oss ont men som måste lösas snart.
Vi, Lasy Państwowe, ska börja samarbeta mera med kommunerna, vi ska lägga 80 mln zł (176 mln kr) på utbyggnad av gemensamt vägnät.
Vi ska satsa på turism och bygga en patriotisk turitstled, Wielki Szlak,
som ska visa det Polska Folkets lidande under Andra Världskriget.
Om det ska lyckas räknar vi med att skapa omkring 200.000 nya arbetstillfällen.
Redan nu anställer vi 26.000 som jobbar i vår
skogsadministration, 50.000 som jobbar i små skogsfirmor (ZUL) och omkring
300.000 som jobbar i skogsindustri.”

I konferensen deltog 8.000 människor, majoriteten av dem var anställda i polska statliga skogar Lasy Państwowe.

Mina privata anmärkningar – Det är just själva Polen, jag citerar Fader Tadeusz Rydzyk. Sättet att resonera och tala är karakteristiskt för dagens polska politiker och direktörer. Samt för präster.
Men det är just det officiella Polen. Vanligt folk är delat, för och emot dagens politik


Zdjęcie: Robert Grzeszczyk

Lämna ett svar