Skogssovjeterna.

Skogssovjeterna.

En av de mest framstående ekologerna öster om floden Wisła, Adam W, en missnöjd och nästan tvättäkta Master of Kembridz Studies in Ekology (han försökte korrespondera med en av fakulteterna på Cambridge, så på landsbygden betraktades han som innehavare av diplom på detta ädla, fastän engelska universitet), stod vid byns stängda mejeri, och omgiven av en krans av sina anhängare, förtalade han all organiserad skogsförvaltning.

-Det finns inte i hela världen – agiterade han och sträckte sig ut på en improviserad läktare – en större, cancerliknande kriminell grupp, som på det sättet förstör våra urskogar! Förintar våra träd! Uppträder hänsynslöst mot våra rådjur, mårdar och grävlingar! De sitter där, på skogskontoret, dricker kaffe och tänker bara på vad de ska avverka!

Här pekade han anklagande på skogvaktare Konrads stuga, som låg i närheten.

-Skitstövlar! Röj dem ur ut vägen! Skrek hans efterföljare.

-All makt till skogssovjeter!

Adam W. höjde händerna mot himlen, men här överdrev han lite med denna gest, eftersom den kunde orsaka en onödig diskurs mellan hans lärjungar, av vilka några var djupt icke troende.

-Jag är förvånad, herr skogvaktare – sa surt skogspraktikant Ottokar Gamen von Rutten – att du som den högste representanten för det sunda, nationella, katolska, moderna, hållbara, välbalanserade och mångfunktionella, MHVM, polska skogsbruket här, inte reagerar ordentligt på denna uppvisning av oförskämd och fientlig propaganda!

Skogvaktaren, underskogvaktaren och praktikanten satt på skogskontoret, där de lyssnade på ekologens tal och drack Det Heliga Skogskontorets Kaffe.

-Det finns bara två varelser i denna värld som inte är rädda för konsekvenserna av en attack mot stjärnan i den polska ekologin, svarade skogvaktaren Konrad.

-Den första av dem är Sharik, vår helveteshund, för närvarande kopplad med stållinan på grund av dagens försäljning av bränsleved. Den andra är Janne, hos vilken ministeruppgifter inte tillåter att vistas här för att förklara för Henrik att till och med hans mor köper ved från oss och sen genom att värma upp sonens rum släpper ut inte så liten mängd koldioxid. Min lille Ottokar, om du hade haft en liten del av Shariks eller Jannes intelligens, skulle du kanske ha gjort en karriär inom det polska hållbara skogsbruket. Men nej, du kommer att skriva anonyma brev för resten av ditt liv och drömma om jobbet som övervakningsskogsinspektör!

-Jag gillar tanken på Adams skogssovjeter – sa underskogvaktaren och rapade distingerat.

-Om dina händer inte hade skakat av uppenbara skäl, sa skogvaktare Konrad, då skulle det vara möjligt för dig att läsa deras broschyrer och se att till slut hamnar vi alla hängande i träd, som kottar på tallen, när skogssovjeterna ska ta makten.

Efter bloggaren Lecą Wióry https://lecawiory715656409.wordpress.com/2021/09/20/ludowe-rady-lesne/

Zdjęcie: ves

Lämna ett svar